Výhody výkonnějších fotovoltaických panelů

Fotovoltaika
4min. čtení

Obsah

Zapojení fotovoltaiky do distribuční sítě umožňuje využívat elektrickou energii pro vlastní potřebu a zároveň přebytečnou energii předávat do veřejné sítě. To přináší ekonomické i ekologické výhody, a proto se stále více lidí rozhoduje pro instalaci fotovoltaických systémů. Pokud i vy uvažujete o fotovoltaice a zajímá vás, jak funguje připojení fotovoltaiky do distribuční sítě, následující řádky vám prozradí základní informace.

Fotovoltaika umožňuje přeměnu sluneční energie na elektrickou energii. Tato energie je  udržitelná a stává se stále populárnější volbou pro výrobu elektřiny. Zapojení fotovoltaiky do distribuční sítě je proces, který umožňuje využití solární energie pro vlastní spotřebu a možnost prodeje přebytků elektřiny do sítě. Tímto způsobem se můžete stát nejen energeticky soběstačným, ale také můžete snížit své náklady na elektřinu a přispět k ochraně životního prostředí.

fotovoltaika budoucnosti

Schéma zapojení fotovoltaického systému

Před zapojením fotovoltaického systému do distribuční sítě je důležité porozumět schématu jeho zapojení.

Solární panely lze spojovat třemi způsoby:

a) Sériově (za sebou)

b) Paralelně (vedle sebe)

c) Sérioparalelně (kombinace předchozích metod)

Základní prvky fotovoltaického systému

Většina fotovoltaických systémů v sobě zahrnuje následující prvky: solární panely, střídač, měnič, baterie (pokud je systém s akumulací), elektrické rozvody a ochranné prvky.

Solární panely jsou základním stavebním kamenem fotovoltaického systému. Tyto panely obsahují fotovoltaické články, které přeměňují sluneční záření na elektrickou energii (stejnosměrný proud).

Všechny současné moderní panely, které splňují veškeré technické podmínky pro instalaci na území EU jsou vybaveny všemi platnými CE atesty a jejich výkon bude více méně podobný. Parametrem, kterým byste se měli zabývat, je výkon na jeden kus panelu. Ten se zpravidla pohybuje někde mezi 240–350 W na jeden panel. V současné době je výhodnější pořizovat výkonnější solární panely, které dokáží v menším počtu vyrobit stejné množství solární energie než ty běžné.

Střídač (měnič) je méně nápadnou součástí solární elektrárny. Rozhodně však není méně podstatný, právě naopak. Její provoz ovlivňuje více něž fotovoltaické panely. Střídač totiž určuje, co všechno bude solární elektrárna umět. Mění stejnosměrný proud získaný ze solárních panelů na střídavý proud, který je použitelný pro domácnost nebo prodej do sítě. Zároveň určuje, jaké bude mít vyrobená elektřina parametry.

Baterie je volitelný prvek, který slouží k ukládání přebytků elektřiny pro pozdější použití, zejména při systémech s akumulací. Použití většího množství baterií v modulech a jejich skládáním k sobě se můžete dostat až na kapacitu 46,4 kWh. Energie, kterou do baterie uložíte, dokáže pokrýt spotřebu vaší domácnosti i na několik dní bez slunečního svitu. Vždy ale musíte zohlednit vaši aktuální spotřebu.

V dnešní době se pro ukládání energetických přebytků vyrobených pomocí domácí fotovoltaiky využívají lithium-iontové baterie (Li-ion). V této kategorií baterií najdete celou řadu typů, které se liší konkrétním chemickým složením, mezi ty nejčastější patří:

✓ Lithium-mangan (LMO)

✓ Lithium-nikl-mangan-kobalt (NMC)

✓ Lithium-nikl-kobalt-aluminium (NCA)

✓ Lithium-železo-fosfát (LFP)

Elektrické rozvody a ochranné prvky zajišťují bezpečný a efektivní přenos elektřiny v rámci fotovoltaického systému a do distribuční sítě. Jejich výběru věnujte pozornost, protože právě rozvody jsou zodpovědné za bezpečnost.

Typy zapojení fotovoltaických systémů

Existují různé typy zapojení fotovoltaických systémů k distribuční síti.

Síťově propojený systém 

Síťově propojený systém známý také jako grid-tied je nejběžnější typ fotovoltaického systému. Slouží k výrobě elektřiny pro vlastní spotřebu a případnému prodeji přebytků do distribuční sítě. Zpravidla je jednodušší a levnější, protože nevyžaduje baterie pro akumulaci elektřiny.

Systém s akumulací elektřiny

Dalším často využívaným systémem je systém s akumulací, který se označuje také jako off-grid. Tento systém je vhodný v případě, že chcete být zcela nezávislí na distribuční síti. Využívají se baterie pro ukládání přebytků elektřiny, které je možné použít v době, kdy je nedostatek slunečního záření. Systém s akumulací je také ideální pro oblasti s omezeným přístupem k distribuční síti.

Microgrid systém 

Tento systém je v podstatě kombinací síťově propojeného systému a systému s akumulací. Systém umožňuje autonomní provoz v případě výpadku elektrické sítě a zároveň umožňuje prodej přebytků elektřiny do sítě.

Postup při zapojení fotovoltaiky do distribuční sítě

Při zapojování fotovoltaiky do distribuční sítě je důležité dodržovat určité postupy a požadavky, aby vše správně fungovalo. V podstatě se dá říci, že existuje 5 základních kroků, které je třeba při zapojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě dodržet.

 1. Žádost o připojení

Nejdříve je nutné podat žádost o připojení vaší fotovoltaické elektrárny k distribuční síti. Tuto žádost je potřeba podat u provozovatele distribuční soustavy, který zajistí administrativní a technické záležitosti spojené s připojením. Než však podáte žádost, je třeba posoudit technické možnosti a také zajistit splnění legislativních požadavků. To zahrnuje zjištění možností a podmínek pro zapojení fotovoltaiky do distribuční sítě ve vaší lokalitě, a také seznámení s požadavky na povolení a dokumentaci.

 1. Uzavření smlouvy o připojení

Po schválení žádosti o připojení fotovoltaiky do distribuční sítě je nutné uzavřít smlouvu o připojení s vybraným distributorem. Tato smlouva by měla obsahovat podmínky připojení, odpovědnosti a povinnosti stran.

Je také na řadě výběr vhodného fotovoltaického systému. Při výběru firmy zohledňují vaše potřeby a možnosti. Dále je důležité vybrat vhodný typ zapojení a komponent, které budou odpovídat specifickým podmínkám a požadavkům. S tím vám naši odborníci rádi pomohou.

 1. Příprava odběrného místa

Před instalací fotovoltaiky je nutné připravit odběrné místo pro připojení k distribuční síti. Příprava zahrnuje vybudování přípojky elektřiny, instalaci elektroměru a další technické úpravy. Poté se přistoupí k samotné instalaci a zapojení fotovoltaického systému. Při instalaci a zapojení solárních panelů je potřeba dodržovat předepsaný postup.

 1. Žádost o první paralelní připojení

Fotovoltaika je připravená na zapojení do distribuční sítě. Při prvním připojení fotovoltaické elektrárny je nutné požádat o paralelní připojení, což umožní současně připojit elektrárnu k distribuční síti a k vaší domácí elektrické síti.

 1. Výměna elektroměru

Poslední věc, kterou je potřeba před spuštěním fotovoltaiky udělat, je výměna elektroměru, aby bylo možné přesně měřit výrobu a spotřebu elektřiny.

Na co si dát pozor při instalaci a provozu fotovoltaického systému

Při instalaci a provozu fotovoltaického systému je třeba dbát na určitá bezpečnostní opatření. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pravidla a legislativu, zejména při práci na střechách a s elektřinou. Je také důležité zajistit ochranu proti přepětí a přetížení, které mohou ohrozit jak samotný systém, tak i připojenou distribuční síť.

Správná údržba a monitoring

Údržba a monitoring jsou klíčovými činnostmi pro optimalizaci výkonu a životnosti fotovoltaického systému. Pravidelná kontrola a údržba solárních panelů a komponent jsou nezbytné pro jejich správnou funkci a minimalizaci ztrát výkonu. Monitoring výkonu a stavu systému zase umožňuje rychlou detekci případného problému a umožní tak i rychlé řešení.

Předcházení potenciálním problémům

Před instalací fotovoltaického systému je potřeba dobře připravit projekt, v kterém byste měli myslet na několik věcí. Jednou z nejdůležitějších je zajištění dostatku slunečního záření. Stín by omezil jejich výkon, a tím pádem by byly méně výnosné. Stín na solární panely nejčastěji vrhá hromosvod, komíny, vyšší stromy z okolí nebo okolní zástavba. Umístění panelů je proto nutné promyslet tak, aby se stínům vyhnuly. Také je důležité zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu elektrických rozvodů pro efektivní přenos elektřiny.

Závěr

Zapojení fotovoltaiky do distribuční sítě přináší mnoho výhod, včetně snížení nákladů na elektřinu, energetické soběstačnosti a příspěvku k ochraně životního prostředí. Při instalaci fotovoltaického systému je důležité dodržovat správné postupy a bezpečnostní opatření. Pravidelná údržba a monitoring jsou klíčové pro udržení optimálního výkonu systému. Informovanost a příprava před instalací a provozem fotovoltaického systému jsou zásadní pro úspěšnou a bezproblémovou integraci do distribuční sítě.

Proč Schlieger?
Jsme zkušení, na trhu jsme od roku 2010

5 100+

Tepelných čerpadel

11 900+

Fotovoltaických elektráren

1 000+

Fototermických systémů

Vyvíjíme a dodáváme zařízení nejvyšší kvality, vybavené pokročilými funkcemi.

Investujeme do vývoje vlastních produktů a řízení pomocí umělé inteligence.

Jsme členy asociací:

 • Cech akumulace a fotovoltaiky
 • Česká fotovoltaická asociace
 • Česká asociace umělé inteligence

Fotovoltaika s garancí dotace

Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.

Vyřešte energie jednou provždy!

Nechte si zdarma vypracovat návrh fotovoltaiky nebo tepelka přesně na míru vaší spotřebě.

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1
  Přes 18 500 instalací v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.

  PO – PÁ 8 – 16 hod

  Fotovoltaika
  do 30 dnů nebo zdarma!

  chevron_right

  Dotace až 195 000 Kč

  chevron_right

  Úspora až 60 % el. energie

  chevron_right

  Patentované bezrámové panely

  Sledujte nás