Fotovoltaika
do 30 dnů
nebo zdarma

 • Záloha jen 10 %
 • Dotace až 185 000 Kč
 • Zaměření a kalkulace zdarma

Fotovoltaika do 30 dní
nebo ZDARMA!

 • K tomu sleva 30 000 Kč
 • Konzultace a nabídka za 0 Kč
 • Záloha jen 10 %

Jak to probíhá?

 • Krok 1

  Připravíme řešení na klíč včetně cenové nabídky.

 • Krok 2

  Po podpisu smlouvy platíte zálohu 10 % z pořizovací ceny.

 • Krok 3

  Do 30 dnů po uhrazení zálohové faktury zahájíme instalaci.

 • Krok 4

  Pokud bychom to nestihli včas, máte vše zdarma.

*Podrobné detaily akce najdete zde.

NEJŽÁDANĚJŠÍ

Malá elektrárna S

 • Výkon elektrárny

  3,85 kWp

 • Kapacita baterie

  8 kW

 • Úspora až 60 % elektřiny
 • Účinnější až o 15 % bezrámový panel
 • Chytrá distribuce - až 50 % na zatíženou fázi
456 086 Kč
– 43,9 %
již od 256 086 Kč

NEJŽÁDANĚJŠÍ

Malá elektrárna S

 • Úspora až 60 % elektřiny
 • Účinnější až o 15 % bezrámový panel
 • Chytrá distribuce - až 50 % na zatíženou fázi

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Fotovoltaika s garancí dotace

  Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.

  Fotovoltaika s garancí dotace

  • 25 let

   na výkon solárních panelů

  • 12 let

   na mechanické součásti FV panelů

  • 5 let

   na střídač Schlieger

  • 2 roky

   na ostatní komponenty

  Očima našich zákazníků

  Platnost akce

  • Platí na fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3,85-9,90 kWp včetně instalace.
  • Platí do 29. 2. 2024.

  Zálohové platby

  • 10% záloha – zálohovou fakturu ve výši 10 % z ceny díla klient obdrží až po schválení smlouvy a podkladů zhotovitelem (Schlieger). 30denní lhůta běží až po zaplacení faktury klientem a přičtení platby na bankovní účet zhotovitele.
  • 50% záloha – klient zaplatí 50 % z ceny díla do termínu zahájení instalace. Datum zahájení instalace zhotovitel oznámí klientovi alespoň 48 hodin předem.
  • 40% záloha – klient doplatí zbývajících 40 % z ceny díla po dokončení instalace.

  30 dnů nebo zdarma (za 1 Kč)

  • Zhotovitel zahájí instalaci do 30 pracovních dnů ode dne uhrazení zálohové faktury klientem. Lhůta běží ode ode dne, kdy je zálohová platba přičtena na bankovní účet zhotovitele.
  • Zhotovitel potvrdí, že klient řádně doložil zajištění stavební připravenosti místa montáže (zajištění stavební připravenosti prokazuje objednatel zasláním fotodokumentace s tím, že zhotovitel stavební připravenost posoudí do 5 pracovních dnů od jejího obdržení).
  • Pokud zhotovitel nezahájí instalaci v řádném termínu do 30 pracovních dnů, zhotovitel klientovi nabídne fotovoltaickou elektrárnu včetně instalace za 1 Kč. Klientovi budou vráceny zálohové platby ponížené o 1 Kč.
  • Klient je povinen písemně zaslat výzvu zhotoviteli pro uplatnění akční ceny za 1 Kč nejpozději do vyúčtovací faktury.
  • Lhůta se nevztahuje na revizi (revize je nutná pouze v případě žádosti o změnu tarifu, v jiných případech se nedělá).
  • Zhotovitel nebude schopen zajistit realizaci v případě, že klient neposkytne nezbytnou součinnost při instalaci (např. nezpřístupní nemovitost dle požadavků zhotovitele), neumožní to stavební podmínky (např. špatný stav nebo nevhodná dispozice domu, případně terén okolo domu) nebo vyšší moci (např. povětrnostní podmínky neumožňující zahájení instalace).

  Realizace díla

  Zhotovitel zajišťuje:

  projekt

  podání žádosti o připojení do distribuční sítě (vyrozumění distributora: schválení/zamítnutí)

  podání žádosti o dotace na SFŽP (na přání za příplatek)

  stavební připravenost (na přání za příplatek, nezahrnuje výměnu elektroměru)

  instalaci fotovoltaické elektrárny

  autorizované spuštění včetně revizní zprávy

  podání žádosti u distributora, o paralelní připojení FVE k síti (pro výměnu elektroměru)

  Distributor elektrické energie zajišťuje/schvaluje:

  Žádost o připojení k distribuční síti. Smlouva vzniká mezi zákazníkem a příslušným distributorem elektřiny. Pozn.: Zhotovitel (Schlieger) odesílá žádost distributorovi na základě plné moci zákazníka. Distributor má na vyjádření 30 dnů.

  Připojení FVE k distribuční síti (výměna elektroměru). Instalace vyhovujícího elektroměru, který plní aktuální normy pro připojení díla do distribuční soustavy.

  Dotace NZÚ

  Zákazník může požádat zhotovitele, aby připravil a podal žádost o poskytnutí dotace na dílo. Maximální možná výše dotace NZÚ podle typu díla (Maximálně 50 % z ceny díla):

  až 185 000 Kč podle výkonu FVE (bez nabíjecí stanice – wallboxu) 

  15 000 Kč na nabíjecí stanici (wallbox) + 10 000 Kč za kombinaci s FVE

  Zákazník bere na vědomí, že na získání dotace není právní nárok.

  Na vyřízení dotace se nevztahuje lhůta 30 dnů.

  Vyplacení dotace proběhne až po úplném dokončení instalace včetně revize a uhrazení konečné faktury za dílo.