Fotovoltaika pro města a obce v roce 2024: Dotace, úspory a cesta k udržitelnosti

Města a obce hrají klíčovou roli v přechodu na udržitelnou energetiku. Fotovoltaické elektrárny představují chytrou investici, která přináší nejen finanční úspory, ale také významně přispívá k ochraně životního prostředí a zvyšuje energetickou soběstačnost. Díky dotacím z Modernizačního fondu v roce 2024 je nyní ta pravá chvíle pro města a obce, aby využila výhod fotovoltaiky naplno.

Fotovoltaika pro města a obce v roce 2024
Firmy a podniky
10min. čtení

Obsah

Představte si, že žijete v obci, která svítí a funguje skrze čistou sluneční energii. V obci, která je odolná vůči výkyvům cen energií. V obci, kde se místo komínů elektráren tyčí nad domy elegantní panely fotovoltaických systémů. Zkrátka na místě, kde se žije zdravěji a pohodlněji. Může se tato představa stát realitou?

Stručná odpověď zní: Ano! Instalace fotovoltaiky pro města a obce je nyní dostupnější než kdy dříve. Státní fond životního prostředí nabízí skrze Modernizační fond několik dotačních výzev RES+, z nichž dvě jsou určeny přímo pro města a kraje. Díky tomu mohou obce ušetřit na provozu veřejných budov nebo napájení veřejného osvětlení až 85 % nákladů za energie.

Proč je výhodné pořídit FVE do měst a obcí

 • Úspory pro obecní rozpočet: Fotovoltaika dokáže snížit energetické náklady měst a obcí až o 70 %. Ušetřené peníze pak města mohou investovat do jiných potřebných projektů.
 • Energetická nezávislost: S vlastními fotovoltaickými elektrárnami se snižuje riziko výpadků proudu a narušení dodávek energie, které mohou mít vážné dopady na ekonomiku a kvalitu života obyvatel.
 • Podpora lokální ekonomiky: Investice do FVE znamená investici do místního regionu. Peníze se utratí za práci a materiály od lokálních firem a živnostníků, čímž se podpoří rozvoj regionální ekonomiky a vzniknou nová pracovní místa.
 • Boj proti změně klimatu: Přechod na čistý zdroj energie pomáhá snižovat uhlíkovou stopu a zároveň dokazuje, že dané město myslí na budoucí generace.
 • Zlepšení kvality ovzduší: Na rozdíl od fosilních paliv neprodukují fotovoltaické panely žádné znečišťující látky, což přispívá ke zlepšení kvality ovzduší ve městě a jeho okolí. To má pozitivní dopad na zdraví obyvatel a snižuje výskyt respiračních onemocnění.

Konkrétní příklady, jak obce v České republice využívají FVE:

 • Obec Čeladná: V roce 2024 instalovala obec Čeladná fotovoltaickou elektrárnu na střechu základní školy. Celkem jde o 192 panelů o výkonu 86,4 kWp. Z dotací SFŽP obec získala téměř 3,8 milionů korun. 
 • Městys Žernov: Fotovoltaické elektrárny zde zásobují elektřinou obecní lampy. Jejich výkon pokryje spotřebu veřejného osvětlení zhruba z jedné třetiny a ušetří tak obci kolem 30 tisíc korun ročně.
 • Obec Veselá: Veselá na Pelhřimovsku instalovala na kulturní dům 122 fotovoltaických panelů. Elektřinu obec využívá v kulturním domě, kde je také obecní úřad, pro provoz hospody a veřejného osvětlení. Z dotačního fondu dostala obec 2,2 milionu korun.

Mohlo by vás také zajímat:

Nastínili jsme si, jak prospěšná může být pro města a obce investice do fotovoltaiky. Nyní se pojďme podívat na to, jak lze s pomocí výzev Modernizačního fondu FVE financovat.

Dotace na FVE pro obce a kraje z Modernizačního fondu v roce 2024

Důležité informace:

 • Příjem žádostí: 1. 3. 2024 – 31. 10. 2024
 • Dotace se poskytují ex-post, tzn. po realizaci projektu.
 • Maximální délka trvání projektu: 3 roky od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výzva Na co lze dotaci získat? Kdo může o dotaci žádat? Výše podpory
RES+ č. 3/2024: Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce Instalace FVE do 1 MWp na jedno předávací místo, systémy bateriové akumulace, renovace střech a elektroinstalace, energetický management Obce do 3 000 obyvatel Max. 75 % z celkových výdajů projektu
RES+ č. 4/2024: Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře Instalace FVE do 1 MWp na jedno předávací místo, systémy bateriové akumulace, systémy výroby vodíku, renovace střech a elektroinstalace, energetický management Kraje, obce, městské obvody a městské části, církve a náboženské společnosti, příspěvkové organizace, právnické osoby a společnosti zřizované výše uvedenými Max. 45 % na instalaci FVE, max. 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice

TIP: Informace o všech dotačních výzvách z programu RES+ můžete najít v tomto článku: Dotační výzvy RES+ na fotovoltaiku pro firmy a obce v roce 2024

Naši experti se postarají o veškerou administrativu spojenou s podáním žádosti o dotaci. Nechte si od nás zdarma zpracovat nezávaznou nabídku.

Kdy bude dotace vyplacena?

Dotace je vyplacena až po ukončení realizace FVE na základě všech doložených podkladů. Lhůta pro vyplacení je stanovena na 90 dní.

Komunitní sdílení energie pro obce a kraje

Od 1. července 2024 existuje v České republice možnost komunitního sdílení energie i pro obce a kraje. Novela energetického zákona zavedla dva nové pojmy:

 • Aktivní zákazník: Skupina až 10 osob, které společně vyrábějí energii a sdílí ji mezi sebou. To se hodí například pro obce, které si instalují fotovoltaiku na obecním úřadě a vyrobenou elektřinu přes týden sdílí s místní školou.
 • Energetické společenství: Větší skupina – až 1000 členů, kteří si mohou sdílet energii ze společných zdrojů, jako jsou například fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny nebo bioplynové stanice. Mohou to být například sousední obce nebo obce v rámci jednoho kraje.

Výhody komunitního sdílení energie pro obce a kraje:

 • Nižší náklady na energie: Obce a kraje si tak mohou samy vyrobit část nebo i celou svoji spotřebu energie a ušetřit tak peníze za účty.
 • Energetická nezávislost: Obce a kraje nejsou závislé na výkyvech cen energií na trhu.
 • Zvýšení energetické bezpečnosti: Komunitní sdílení energie pomůže posílit energetickou bezpečnost regionu.
 • Rozvoj obnovitelných zdrojů energie: Obce a kraje tak můžou podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve svém regionu.
 • Podpora regionálního rozvoje: Komunitní sdílení energie vede k tvorbě nových pracovních míst a k rozvoji lokální ekonomiky.

Může vás zajímat: Co přinese komunitní energetika v roce 2024

Řešení pro obce a města

Nabízíme komplexní řešení fotovoltaiky pro obce a města všech velikostí. Ať už máte zájem o instalaci FVE na malé obecní budově, rozsáhlých městských objektech, nebo o individuální řešení na míru, u nás najdete to pravé.

Fotovoltaika je pro města a obce skvělou investicí, která se vám mnohonásobně vrátí v podobě úspor energií, ochrany životního prostředí a posílení prestiže. Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si nezávaznou schůzku s naším obchodně-technickým zástupcem.

Kolik můžete ročně uspořit s fotovoltaikou pro obce a firmy?

Úspory z fotovoltaiky pro obce a firmy se mohou značně lišit v závislosti na velikosti instalace, lokalitě, spotřebě energie a způsobu využití vyrobené elektřiny. Obecně však platí, že fotovoltaika může přinést významné finanční úspory i příjmy z prodeje přebytků do sítě.

 • Snížení účtů za elektřinu až o 85 %: Fotovoltaika vám pomůže dramaticky snížit závislost na drahých fosilních palivech a s tím i vaše výdaje za energie.
 • Návratnost investice od 4 let: Díky dotačním programům a úsporám na energiích se investice do FVE může vrátit již za 4 roky.
 • Průměrná roční úspora za elektřinu až 46 500 Kč: To představuje velké úspory, které se projeví na vašem rozpočtu a pomohou vám financovat další projekty.

Středně velká firma může s roční spotřebou 500 MWh ušetřit díky fotovoltaice až 1,5 milionu korun ročně. U menší firmy s roční spotřebou 100 MWh pak může úspora činit kolem 300 tisíc korun za rok.

TIP experta:

Vyzkoušejte naši online solární kalkulačku a zjistěte, kolik by vás vaše nová fotovoltaická elektrárna mohla stát. 

Kam mohou města a obce instalovat fotovoltaické panely

Města a obce mají řadu možností, kam instalovat fotovoltaické panely:

 1. Střechy veřejných budov: Jedním z nejběžnějších řešení je umístění panelů na střechy budov v majetku města či obce, jako jsou obecní úřady, školy, knihovny, kulturní domy, sportovní haly či zdravotnická zařízení. Tyto budovy obvykle disponují dostatečnou plochou střechy a spotřebovávají elektřinu během dne, kdy je produkce z FV panelů nejvyšší.
 2. Volné plochy a pozemky: Obce mohou využít nevyužívané či podvyužívané plochy a pozemky ve svém vlastnictví pro instalaci fotovoltaických elektráren. Může se jednat o brownfieldy, bývalé průmyslové areály, skládky nebo jiné vhodné lokality. Před instalací je nutné posoudit územní plán, připojovací podmínky k síti a případně provést změny v územním plánu.
 3. Parkoviště a odstavné plochy: Fotovoltaické panely lze instalovat na střechy parkovacích domů nebo jako zastřešení parkovacích a odstavných ploch. Toto řešení poskytuje dvojí benefit – výrobu čisté elektřiny a stínění pro zaparkovaná vozidla.
 4. Střechy bytových a rodinných domů: Města a obce mohou podpořit a motivovat místní obyvatele k instalaci fotovoltaických panelů na střechy bytových a rodinných domů. Toho lze docílit například informační kampaní, poradenstvím, zprostředkováním výhodných podmínek pro instalace nebo i přímou finanční podporou.
 5. Integrované FV systémy: Moderní fotovoltaické technologie umožňují integraci solárních panelů do obálky budov, například jako fasádní či okenní prvky. Města a obce mohou jít příkladem a aplikovat tyto inovativní řešení na nové či rekonstruované veřejné budovy.

Při výběru vhodných lokalit je třeba zohlednit řadu faktorů, jako je orientace a sklon střechy či plochy, zastínění, statika budov, přístup pro instalaci a údržbu a také efektivita připojení k elektrické síti. Spolupráce s odborníky na fotovoltaiku a energetiku je klíčová pro nalezení optimálního řešení pro konkrétní město či obec.

Jaké technologie používáme: Stavíme na kvalitních komponentech

Naším cílem je, aby vám naše technologie přinášely maximální užitek a spokojenost po mnoho let. Proto používáme pouze osvědčené a prověřené produkty od renomovaných výrobců.

Jaké technologie používáme: Stavíme na kvalitních komponentech

Základem našich systémů jsou:

Střídače SolarEdge: Tyto střídače se pyšní evropskou váženou účinností 98 % a integrovaným systémem SafeDC a detekcí oblouku.

Panely DAH 550 Wp s patentovanou bezrámovou technologií

Fotovoltaika pro města a obce

Optimizéry SolarEdge

Baterie RENAC s rozšiřitelným úložištěm: Využívají technologii LiFePO4, nabízejí modulární systém „Plug & Play“ a mají 6 000 nabíjecích cyklů.

Vzdálený přístup a monitoringFotovoltaika pro města a obce

SolarEdge je revoluční systém, který změnil způsob, jak sledujeme výkon fotovoltaických elektráren. Aplikace nabízí intuitivní rozhraní pro sledování výkonu a výroby fotovoltaiky v reálném čase, s ohromující přesností. Systém umožňuje monitorovat elektrárnu až na úrovni jednotlivých panelů přes mobilní aplikaci nebo počítač. Umožňuje tak dokonalý dohled a vzdálenou správu výkonu a výroby.

8 kroků: Jak probíhá realizace fotovoltaiky pro vaše město či obec

Zorientovat se ve světě dotačních programů může být náročné. Proto jsme tu my – získat dotaci a pořídit si FVE s naší pomocí je hračka! Vyřídíme vše od A do Z a vy se tak nemusíte o nic starat.

Jak tedy celý proces vypadá?

Fáze Popis
1.Osobní schůzka Sejdete se s naším obchodně-technickým zástupcem, který s vámi probere vaše potřeby a záměry. Na základě toho navrhne optimální řešení pro váš objekt.
2. Energetické posouzení Zpracujeme podklady pro dotační titul.
3. Podpis smlouvy / Projekt Podepíšete smlouvu o dílo a my vypracujeme projektovou dokumentaci.
4. Podání dotace / Fakturace Zkompletujeme veškerou potřebnou dokumentaci a podáme žádost o dotaci.
5. Realizace projektu Provedeme profesionální a rychlou montáž FVE.
6. Podání PPP Po instalaci podáváme žádost o první paralelní připojení FVE k distribuční soustavě.
7. Žádost o vyplacení dotace Státní fond životního prostředí vám vyplatí dotace.
8. Předání dokončeného díla A je to! Kompletně dokončené dílo předáváme včetně provedené revize.

Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si nezávaznou schůzku s naším obchodně-technickým zástupcem.

Často kladené dotazy

Města a obce mají několik možností, jak naložit s přebytky elektřiny vyrobené z fotovoltaických elektráren:

 1. Prodej do sítě: Přebytečnou elektřinu lze dodávat do distribuční sítě a získat tak dodatečné příjmy. Výkupní ceny se řídí aktuálními tržními podmínkami a tarifní strukturou. Obce tak mohou vytvářet další zdroj příjmů do svého rozpočtu.
 2. Akumulace do baterií: Pořízením akumulačních systémů (baterií) mohou obce ukládat přebytky vyrobené elektřiny pro pozdější využití. Takto uloženou energii lze využít například během večerních a nočních hodin, kdy fotovoltaické panely nevyrábí, nebo jako záložní zdroj při výpadku sítě. Akumulace zvyšuje energetickou soběstačnost a nezávislost na dodávkách ze sítě.
 3. Komunitní sdílení energie: Obce mohou přebytky elektřiny sdílet v rámci místní komunity. Koncept komunitní energetiky umožňuje propojit veřejné budovy, podniky a domácnosti a optimalizovat tok energie mezi nimi. Přebytky z obecních FVE tak mohou být využity například v místních firmách či domácnostech, což podporuje lokální soběstačnost a snižuje ztráty v přenosové soustavě.
 4. Dobíjení elektromobilů: S rostoucím trendem elektromobility mohou obce využít přebytky elektřiny z FVE pro dobíjení elektromobilů ve vlastním vozovém parku nebo pro veřejné dobíjecí stanice. Tím se podporuje čistá mobilita a snižují se emise z dopravy.
 5. Napájení obecní infrastruktury: Přebytečnou elektřinu lze využít pro napájení různých prvků obecní infrastruktury, jako je veřejné osvětlení, semafory, parkovací automaty, informační tabule či zavlažovací systémy veřejné zeleně. Tím se snižují provozní náklady obce a zvyšuje se udržitelnost.

Proč Schlieger?
Jsme zkušení, na trhu jsme od roku 2010

5 100+

Tepelných čerpadel

11 900+

Fotovoltaických elektráren

1 000+

Fototermických systémů

Vyvíjíme a dodáváme zařízení nejvyšší kvality, vybavené pokročilými funkcemi.

Investujeme do vývoje vlastních produktů a řízení pomocí umělé inteligence.

Jsme členy asociací:

 • Cech akumulace a fotovoltaiky
 • Česká fotovoltaická asociace
 • Česká asociace umělé inteligence

Fotovoltaika s garancí dotace

Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.

Vyřešte energie jednou provždy!

Nechte si zdarma vypracovat návrh fotovoltaiky nebo tepelka přesně na míru vaší spotřebě.

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1
  Přes 18 500 instalací v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.

  PO – PÁ 8 – 16 hod

  Fotovoltaika
  do 30 dnů nebo zdarma!

  chevron_right

  Dotace až 195 000 Kč

  chevron_right

  Úspora až 60 % el. energie

  chevron_right

  Patentované bezrámové panely

  Sledujte nás