1. >
 2. Wp

Wp

Fotovoltaické panely a solární elektrárny jsou klíčovou technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Pro efektivní návrh, srovnání a provoz těchto zařízení je důležité pochopit jednotku výkonu nazvanou watt-peak (Wp). V tomto článku se podrobněji podíváme na význam jednotky watt-peak a její klíčovou roli pro fotovoltaické panely a solární elektrárny.

Co je watt-peak (Wp) a proč je důležitý?

Watt-peak (Wp) je jednotka výkonu, která se používá k vyjádření maximálního výkonu, kterého může fotovoltaický panel nebo solární elektrárna dosáhnout za standardních testovacích podmínek (STC = Standard Test Conditions). Naměřená hodnota watt-peak pak slouží k porovnávání účinnosti různých fotovoltaických zařízení za standardních testovacích podmínek.

Watt-peak je tedy klíčovým ukazatelem, který umožňuje srovnávat různé typy fotovoltaických panelů a solárních elektráren. A vy tak díky tomu budete mít lepší přehled o tom, jaký systém pro vás bude nejlepší. Vyšší hodnota watt-peak znamená, že zařízení je schopné generovat více elektrické energie, což je zásadní zejména při návrhu a dimenzování fotovoltaických systémů.

Standardní testovací podmínky (STC)

Standardní testovací podmínky (STC) definuje norma, která specifikuje standardizované hodnoty slunečního záření, teploty a úhlu dopadu paprsků. Tyto podmínky počítají mimo jiné s intenzitou slunečního záření 1 000 W/m², kolmým dopadem paprsků na panel nebo teplotou článků ve výši 25 °C.

Pro lepší představu uvádíme kompletní STC:

 • Energie dopadá na fotovoltaický panel kolmo s hustotou příkonu P = 1 kW/m2.
 • Spektrum dopadajícího záření se podobá světlu ze Slunce dopadajícímu na Zemi v zeměpisné šířce 35 °N.
 • Průzračnost atmosféry (airmass) AM = 1,5.
 • Teplota článků solárního panelu T = 25 °C

Změna okolních podmínek může ovlivnit výkon fotovoltaických zařízení, proto je důležité mít na paměti, že uváděný watt-peak platí pouze za STC.

Odvozené jednotky Kilowatt-peak (kWp) a Megawatt-peak (MWp)

Z watt-peak se odvozují jednotky kilowatt-peak (kWp) a megawatt-peak (MWp). Kilowatt-peak reprezentuje tisíc wattů, zatímco megawatt-peak odpovídá milionu wattů. Tyto jednotky se často používají ve větších měřítkách, například při hodnocení výkonu solárních elektráren.

Příklady použití kWp a MWp v praxi zahrnují uvádění výkonu solárních elektráren a fotovoltaických systémů v náročnějších podmínkách, než jsou STC.

Jak se watt-peak měří a jaké jsou jeho praktické aplikace?

Měření watt-peak se provádí za použití standardních testovacích podmínek. Sluneční záření o známé intenzitě a úhlu dopadu se směřuje na fotovoltaický panel a měří se jeho výstupní výkon. Tímto způsobem lze získat hodnotu watt-peak pro dané zařízení.

V praxi má watt-peak důležité místo. Je to klíčový parametr pro návrh a optimalizaci fotovoltaických systémů, což umožňuje získat co nejefektivnější využití sluneční energie. Také se používá při výběru a srovnávání fotovoltaických panelů, kde může pomoci určit ideální typ pro konkrétní případ.

Faktory ovlivňující výkon fotovoltaických panelů a solárních elektráren

Kromě standardních testovacích podmínek existuje několik faktorů, které ovlivňují výkon fotovoltaických zařízení. Mezi tyto faktory patří teplota, intenzita slunečního záření, úhel dopadu slunečních paprsků a další okolní podmínky.

Je důležité brát tyto faktory v úvahu při návrhu a provozu fotovoltaických systémů, protože mohou ovlivnit jejich účinnost a výkon.

Závěr

Watt-peak (Wp) je klíčovým ukazatelem pro fotovoltaické panely a solární elektrárny. Jedná se o jednotku výkonu, která umožňuje porovnávat účinnost různých zařízení. Hodnota watt-peak platí za standardních testovacích podmínek (STC).

Význam watt-peak spočívá v jeho použití při návrhu, optimalizaci a srovnávání fotovoltaických systémů. Dále se odvozují z watt-peak jednotky kilowatt-peak (kWp) a megawatt-peak (MWp), které se využívají pro vyjádření výkonu větších solárních elektráren.

Je důležité zohlednit faktory ovlivňující výkon, jako je teplota, intenzita slunečního záření a úhel dopadu paprsků, pro efektivní provoz fotovoltaických zařízení.

Související pojmy

Wp

W

Wh

Další výrazy ve slovníku

Slovnik Filter

Rychlý kontakt

Dotazy, poptávky a servis

Jsme vám k dispozici na telefonu a e-mailu v pracovní dny od 8-16 hodin.
Rádi vám se vším poradíme nebo si rovnou domluvíte schůzku.

Zavolejte nám

Napište nám

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1

  Přes 17 000 instalací v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.