7 nejčastějších poruch tepelných čerpadel: Tipy na prevenci a údržbu

Tepelná čerpadla jsou efektivním a ekologickým řešením pro vytápění a chlazení domácností, ale jako každé technické zařízení mohou čelit různým poruchám a problémům. V tomto článku se zaměříme na 7 nejčastějších poruch tepelných čerpadel, jejich příčiny, příznaky a možnosti řešení. Ať už jste majitelem tepelného čerpadla nebo zvažujete jeho pořízení, tento přehled vám pomůže porozumět potenciálním problémům a jejich prevenci.

7 nejčastějších poruch tepelných čerpadel: Tipy na prevenci a údržbu
Čerpadla
7min. čtení

Obsah

Jaká je průměrná životnost tepelného čerpadla?

Průměrná životnost tepelného čerpadla se obvykle pohybuje mezi 15 až 20 lety, v závislosti na různých faktorech. Některé klíčové faktory, které ovlivňují životnost tepelného čerpadla, zahrnují:

Faktor Popis Vliv na životnost
Kvalita výrobku Tepelná čerpadla od renomovaných značek s dobrou historií a recenzemi Vyšší kvalita a delší životnost
Použité komponenty Kvalitní kompresory, výměníky tepla a elektronika Lepší spolehlivost a delší životnost
Pravidelná údržba Roční servisní prohlídky a čištění Udržení výkonu a prodloužení životnosti
Výměna opotřebených dílů Těsnění, filtry a senzory Prevence větších problémů a poruch
Správná instalace Dimenzování, kvalitní provedení a vhodné materiály Prevence problémů a poruch
Typ tepelného čerpadla Vzduch-voda (kratší), země-voda a voda-voda (delší) Typ čerpadla hraje menší roli než kvalita
Provozní podmínky Extrémní teploty, prašné/znečištěné prostředí, časté cykly Zvýšené namáhání a opotřebení

Kromě těchto faktorů je také důležité zvážit záruku poskytovanou výrobcem. Mnozí renomovaní výrobci nabízejí záruku 5-10 let na kompresory a další klíčové komponenty, což může poskytnout větší jistotu a ochranu investice.

Celkově lze říci, že kvalitní tepelné čerpadlo od spolehlivého výrobce, správně dimenzované a instalované, s pravidelnou údržbou a provozované v příznivých podmínkách, má velkou šanci dosáhnout nebo dokonce překonat očekávanou životnost 15-20 let. Pečlivý výběr a péče o tepelné čerpadlo se tedy rozhodně vyplatí z dlouhodobého hlediska.

Jaké jsou běžné příčiny nízkého výkonu tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která poskytují efektivní metodu vytápění, ale občas mohou vykazovat nízký výkon. Existuje několik běžných příčin, které mohou tuto situaci způsobit:

 • Zanesené filtry: Nečistoty blokující filtry mohou omezit průtok vzduchu nebo vody, což vede ke snížení výkonu.
 • Nedostatečný průtok topné vody: Nedostatečný průtok v systému způsobuje, že tepelné čerpadlo nemůže efektivně přenášet teplo.
 • Vysoká teplota vody na vstupu: Jestliže je vstupní teplota vody do čerpadla příliš vysoká, může to znamenat větší nároky na jeho výkon.
 • Poddimenzování tepelného čerpadla: Špatný výběr velikosti čerpadla nepokryje tepelné potřeby objektu.
 • Chybná tepelná izolace: Nedostatečná izolace budovy vede k vyšším tepelným ztrátám, které čerpadlo nemusí zvládat kompenzovat.
 • Vadné komponenty: Poruchy kompresoru, ventilátoru, úniky chladiva nebo nefunkční řídicí jednotky mají přímý vliv na výkon.

Údržba a pravidelné kontroly systému jsou klíčové pro zachování optimálního výkonu tepelného čerpadla. Schlieger, jako přední dodavatel tepelných čerpadel, nabízí bezplatné konzultace, které vám pomohou s výběrem nejvhodnějšího řešení pro vaše potřeby a zajistí odbornou instalaci pro maximální efektivitu a minimalizaci rizika poruch. Neváhejte je kontaktovat a využít jejich zkušeností a odborných znalostí.

vykon modelu tepelneho cerpadla

7 nejčastějších poruch tepelných čerpadel

Poruchy tepelných čerpadel mohou výrazně ovlivnit jejich účinnost a výkon. Níže jsou uvedeny běžné problémy, s nimiž se uživatelé mohou setkat.

1. Tepelné čerpadlo netopí nebo se nezapne

 • Chyby napájení: Vypnutý jistič, aktivovaná proudová ochrana nebo přerušený přívod elektřiny mohou bránit spuštění čerpadla. Např. vypadlý jistič po bouřce může způsobit, že se čerpadlo nespustí.
 • Poruchy elektronických komponent: Poškozené startovací kondenzátory, relé nebo řídící desky mohou zabránit startu kompresoru. Např. přepětí v síti může poškodit elektronické komponenty a zabránit spuštění.
 • Špatné nastavení termostatu: Nesprávně nastavené nebo poškozené termostaty mohou bránit sepnutí čerpadla. Např. termostat nastavený na příliš vysokou teplotu nemusí dávat povel k topení.

2. Tepelné čerpadlo neustále běží a nevypíná se

 • Nesprávné měření venkovní teploty: Poškozený či špatně umístěný senzor venkovní teploty může poskytovat chybné údaje řídícímu systému. Např. senzor umístěný na přímém slunci může hlásit vyšší teplotu, než je skutečná, což vede k neustálému běhu čerpadla.
 • Problémy s regulací systému: Chyby v nastavení nebo poruchy regulačních prvků, jako jsou ventily nebo klapky, mohou způsobit, že čerpadlo běží nepřetržitě. Např. zaseknutý trojcestný ventil může bránit přepínání mezi režimy vytápění a ohřevu vody.

3. Tepelné čerpadlo neprochází správně svými cykly

 • Defektní senzory: Poškozené nebo nepřesné senzory teploty a tlaku mohou poskytovat chybné informace řídícímu systému, což vede k nesprávné funkci. Např. vadný senzor teploty v akumulační nádrži může způsobit, že čerpadlo nesprávně vyhodnotí potřebu ohřevu vody.
 • Chyby v nastavení: Nesprávně nastavené parametry, jako jsou cílové teploty nebo časové programy, mohou narušit správný průběh cyklů. Např. příliš nízká nastavená teplota pro topení může vést k příliš častému spínání a krátkým cyklům.

4. Venkovní jednotka tepelného čerpadla je zamrzlá

 • Nedostatečné odmrazování: Poruchy systému odmrazování, jako jsou vadná topná tělesa nebo senzory, mohou vést k hromadění ledu na výparníku. Např. spálené topné těleso nemůže rozpustit nahromaděný led, což snižuje účinnost výměny tepla.
 • Špatné umístění jednotky: Instalace venkovní jednotky na místě, kde na ni padá sníh ze střechy nebo kde je vystavena silnému větru, může zvýšit riziko namrzání. Např. jednotka umístěná pod okapem může být zasypána padajícím sněhem, který následně namrzá na výparníku.

5. Tepelné čerpadlo má zvláštní zápach

 • Biologická kontaminace: Růst plísní nebo bakterií ve vzduchovém kanálu nebo na výparníku může způsobit nepříjemný zápach. Např. stojatá voda v odvodu kondenzátu může podporovat růst mikroorganismů a zápach.
 • Únik chladiva: Ostrý zápach může signalizovat únik chladiva, což je situace vyžadující okamžitou pozornost odborníka. Např. proražené potrubí chladiva při sekání trávy může vést k úniku a zápachu.

6. Tepelné čerpadlo vydává zvláštní zvuky

 • Mechanické problémy: Opotřebená ložiska, uvolněné součásti nebo poškozené tlumiče vibrací mohou způsobovat neobvyklé zvuky. Např. opotřebené ložisko ventilátoru může při roztočení vydávat skřípavý zvuk.
 • Chybná instalace: Nesprávně provedená montáž nebo ukotvení jednotky může vést k vibracím a hluku. Např. venkovní jednotka namontovaná na zdi bez patřičných tlumičů vibrací může přenášet hluk do budovy.

7. Vnitřní jednotky tepelného čerpadla netěsní (tepelná čerpadla vzduch-vzduch)

 • Ucpaný odvod kondenzátu: Nečistoty, prach nebo led mohou ucpat odtokovou hadici, což vede k hromadění kondenzátu a následnému přetečení vody z vnitřní jednotky. Např. spadané listí může ucpat odtok a způsobit vytékání vody.
 • Poškozená odtoková vana: Praskliny nebo trhliny v odtokové vaně mohou způsobit únik vody mimo určenou odtokovou cestu. Např. stárnutí plastu může vést k prasklinám a netěsnostem.
 • Nesprávná instalace: Špatně provedená montáž vnitřní jednotky, zejména nesprávný sklon nebo těsnění, může vést k únikům kondenzátu. Např. nedostatečný sklon odtokové hadice může bránit správnému odvodu vody a způsobit přetékání.
 • Nadměrná tvorba kondenzátu: Vysoká vlhkost v místnosti nebo nesprávné nastavení čerpadla může vést k nadměrné tvorbě kondenzátu, který pak přetéká z vnitřní jednotky. Např. provoz čerpadla v režimu chlazení při vysoké vlhkosti vzduchu může způsobit zvýšenou tvorbu kondenzátu.

Jak předejít poruchám? Správná instalace a pravidelný servis

Chcete-li zajistit spolehlivý provoz tepelného čerpadla, klíčové jsou správná instalace a pravidelný servis. Tyto kroky mohou významně snížit riziko vzniku poruch.

Pravidelná údržba

Tepelné čerpadlo vyžaduje pravidelnou údržbu, která zahrnuje kontrolu všech jeho komponent. To by mělo probíhat minimálně jednou ročně a zahrnovat přezkum a čištění filtrů, kontrolu chladiva a zajištění, že jsou všechny elektrické spoje v dobrém stavu.

Optimalizace nastavení

Aby tepelné čerpadlo pracovalo efektivně, je třeba optimalizovat jeho nastavení dle aktuálních potřeb bydlení a vnějších podmínek. Dodržení optimálních provozních teplot a tlaků je zásadní pro jeho dlouhodobou efektivitu.

Prevence znečištění

Prevence znečištění v systému čerpadla je také důležitou součástí údržby. Nahromadění špíny a nečistot může vést k snížení účinnosti a zvýšené spotřebě elektřiny. Čištění a výměna filtrů je proto nezbytná pro udržení optimálního výkonu čerpadla.

Správná instalace a pravidelný servis jsou klíčové pro bezporuchový provoz tepelného čerpadla, ale můžete se setkat i s neočekávanými problémy. Proto je důležité vybrat si spolehlivého dodavatele, který poskytuje záruční i pozáruční servis a je schopen rychle reagovat v případě poruchy. Schlieger nabízí komplexní služby od návrhu a instalace po pravidelnou údržbu a opravy tak, abyste se mohli na své tepelné čerpadlo kdykoli spolehnout.

Proč si vybrat tepelné čerpadlo od Schliegeru

Vliv vnějších podmínek na výkon tepelného čerpadla

Kvalita provozu tepelného čerpadla je silně závislá na vnějších podmíkách. Teplota venkovního vzduchu hraje zásadní roli, neboť ovlivňuje účinnost změny teploty čerpadlem. Vyšší venkovní teploty zvyšují COP (koeficient výkonu), čímž čerpadlo pracuje efektivněji.

Naše tepelná čerpadla typu vzduch-voda mají COP 4,4. To znamená, že za každý 1 kW energie získáte 4,4 kW tepla.

tepelné čerpadlo země-voda

Vlhkost může způsobovat korozivní účinky na vnější části čerpadla, zejména pokud jsou kovové, což může nakonec ovlivnit jejich výkon a životnost. Optimální izolace a pravidelná údržba pomáhají podmínkám rezistovat.

Dalším faktorem je sluneční záření, které může zásadně ovlivnit teplotu vzduchu a tím i výkon tepelné čerpadlo. Tato situace je typická zejména pro čerpadla typu vzduch/voda.

 • Sezónní změny a teplotní kolísání vytvářejí podmínky, které mohou ztížit stabilní chod čerpadla a způsobit nadměrný nárůst startů kompresoru.
 • Chladné počasí vyžaduje více energie k zahřátí vody, což může vést k vyšší spotřebě elektricity.

Je důležité, aby byl výkon tepelného čerpadla analyzován odborníkem, který dokáže posoudit nejen typ čerpadla vhodný pro konkrétní lokalitu, ale také nastavit systém tak, aby co nejlépe čelil vnějším podmíkám, a tím udržel efektivitu systému.

Závěr

Ukázali jsme si, že mnoha poruchám lze předcházet správnou instalací a pravidelnou údržbou. Klíčová je volba kvalifikovaného a zkušeného dodavatele, který dokáže navrhnout optimální řešení pro vaše potřeby a zajistit odbornou instalaci. Pravidelný servis, ideálně jednou ročně před začátkem topné sezóny, je nezbytný pro udržení vysokého výkonu a prodloužení životnosti tepelného čerpadla.

Investice do kvalitní instalace, pravidelné údržby a spolehlivého servisu se v dlouhodobém horizontu mnohonásobně vyplatí. Nejen že předejdete nákladným opravám a prostojům, ale také zajistíte optimální výkon a maximální životnost svého tepelného čerpadla. S odbornou péčí a trochou preventivní údržby se tak můžete těšit z komfortního a energeticky úsporného vytápění a chlazení po mnoho let.

V případě starších modelů, které dosloužily nebo vykazují časté poruchy, může být vhodné zvážit jejich výměnu za novější a efektivnější systém. Investice do oprav starého čerpadla nemusí být ekonomicky výhodná. Při výběru nového čerpadla je doporučeno zvážit také délku záruky a dostupnost servisu.

Prevence a včasná diagnostika jsou základními pilíři pro minimalizaci přerušení provozu tepelného čerpadla. Provozovatel by neměl podceňovat pravidelné kontroly a měl by se obracet na odborné servisní techniky při prvních známkách problémů, aby se vyhnul závažnějším a dražším poruchám.

Mohlo by se vám také hodit:

Často kladené otázky

Pokud tepelné čerpadlo přestane úplně topit, je důležité nejprve zkontrolovat napájení a ovládací systém zařízení a zjistit, zda nejsou patrné žádné zjevné známky poruchy. Pokud laik neshledá příčinu, měl by kontaktovat odborný servis.

Vysoký tlak v systému tepelného čerpadla může být důsledkem zanesení filtračních prvků nebo narušení chladicího okruhu. Pravidelná kontrola a údržba jsou klíčové k preventivní ochraně před takovými problémy.

Odvzdušnění tepelného čerpadla se provádí odvzdušňovacími ventily, které jsou součástí konstrukce většiny zařízení. Je důležité postupovat podle návodu výrobce a při nejistotě se obrátit na servis.

Detekci úniku chladiva lze obvykle provést vizuální kontrolou a použitím specializovaných detekčních přístrojů. Při podezření na únik by měl být okamžitě vyzván servis, protože chladivo může být škodlivé pro životní prostředí.

Nejčastější problémy s bivalentními zdroji u tepelných čerpadel zahrnují nesprávné nastavení regulace, která nezohledňuje priority zdrojů tepla, a chyby v komunikaci mezi jednotlivými systémy. Pravidelný servis a správná konfigurace mohou těmto problémům předcházet.

Při zjištění úniku chladiva je nutné tepelné čerpadlo okamžitě vypnout a všech činností se musí ujmout kvalifikovaný technik. Opravy chladicího systému jsou složité a vyžadují dodržení bezpečnostních norem a předpisů.

Proč Schlieger?

Jsme zkušení, na trhu jsme od roku 2010

5 100+

Tepelných čerpadel

11 900+

Fotovoltaických elektráren

1 000+

Fototermických systémů

Vyvíjíme a dodáváme zařízení nejvyšší kvality, vybavené pokročilými funkcemi.

Investujeme do vývoje vlastních produktů a řízení pomocí umělé inteligence.

Jsme členové těchto asociací

Carousel - Dotace
Fotovoltaika s garancí dotace

Fotovoltaika s garancí dotace

poruch
Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.
poruch
poruch

Vyřešte energie jednou provždy!

Nechte si zdarma vypracovat návrh fotovoltaiky nebo tepelka přesně na míru vaší spotřebě.

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1
  Přes 18 500 instalací v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.

  PO – PÁ 8 – 16 hod

  Fotovoltaika
  do 30 dnů nebo zdarma!

  chevron_right

  Dotace až 195 000 Kč

  chevron_right

  Úspora až 60 % el. energie

  chevron_right

  Patentované bezrámové panely

  Sledujte nás