Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: Vše, co potřebujete vědět

Chcete se dozvědět, jak funguje tepelné čerpadlo vzduch-vzduch? Tento článek vám poskytne komplexní přehled o této energeticky úsporné technologii vytápění a chlazení. Vysvětlíme základní principy, hlavní komponenty, alternativy řešení a výhody tepelných čerpadel vzduch-vzduch. Dozvíte se také, pro jaké typy domácností je toto řešení nejvhodnější a na co si dát pozor při výběru a instalaci.

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: Vše, co potřebujete vědět
Čerpadla
12min. čtení

Obsah

Princip fungování tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Už jsme zmínili, že tepelné čerpadlo vzduch-vzduch dokáže vzduchem z venkovního prostředí ohřát nebo ochladit vzduch uvnitř domu. Jak to ale probíhá?

Základní komponenty:

 • Venkovní jednotka: Umístěna venku, obsahuje ventilátor, výparník a kompresor. Ventilátor nasává venkovní vzduch, který prochází přes výparník. V chladivu obsaženém ve výparníku dochází k jeho odpařování a absorpci tepla ze vzduchu.
 • Vnitřní jednotka: Umístěna uvnitř domu, obsahuje kondenzátor a ventilátor. Kompresor stlačuje chladivo z výparníku, čímž se zvyšuje jeho teplota a tlak. Horké chladivo prochází kondenzátorem, kde předává teplo vnitřnímu vzduchu, který je ventilátorem rozváděn do místnosti.
 • Chladivo: Speciální látka, která v tepelném čerpadle prochází cyklem odpařování a kondenzace a umožňuje přenos tepla.

Celý cyklus tedy můžeme shrnout do čtyř kroků:

 1. Odčerpávání tepla: Chladivo ve výparníku absorbuje teplo z venkovního vzduchu, čímž se ochlazuje a mění se na plyn.
 2. Komprese: Kompresor stlačuje chladivo, čímž se zvyšuje jeho tlak a teplota.
 3. Kondenzace: V kondenzátoru horké chladivo odevzdává teplo vzduchu v místnosti a zkondenzuje se do kapalného stavu.
 4. Expanze: Expanzní ventil snižuje tlak a teplotu chladiva před jeho vstupem do výparníku, čímž se cyklus opakuje.

I když Schlieger nenabízí tepelná čerpadla vzduch-vzduch, naše čerpadla vzduch-voda představují vynikající alternativu pro ty, kteří hledají spolehlivé, efektivní a cenově dostupné řešení vytápění a chlazení.

vykon modelu tepelneho cerpadla

Jak se tepelné čerpadlo vzduch-vzduch liší od tepelného čerpadla vzduch-voda?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda sice taky využívá vzduch jako zdroj energie, ale ohřívá jím vodu v zásobníku, která se pak rozvádí do stávajícího topného systému (radiátory, podlahové vytápění).

Porovnání s jinými typy tepelných čerpadel

Vlastnost Tepelné čerpadlo voda-voda Tepelné čerpadlo vzduch-voda Tepelné čerpadlo země-voda
Efektivita Vysoká Střední (klesá s teplotou) Vysoká
Pořizovací cena Vysoká Nízká Střední až vysoká
Instalace Náročnější (vyžaduje vrt studny) Snadná Náročnější (geotermální vrty/horizontální kolektor)
Dostupnost zdroje Podzemní voda Vzduch Půda
Vhodné pro Domy s dostatkem prostoru a dostupností podzemních vod Domy s omezeným prostorem a bez možnosti vrtání studny Domy s dostatkem prostoru, které zvládají náročnější instalaci
Klimatické podmínky Vhodné pro všechny klima Nižší efektivita v chladnějším klima Vhodné i pro extrémní klima

Do jakého typu tepelného čerpadla se vyplatí investovat? Volba závisí na vašich individuálních potřebách a specifických podmínkách:

 • Dostupnost podzemní vody: Pokud máte přístup k podzemní vodě, čerpadlo voda-voda vám nabídne vyšší efektivitu a stabilní provoz.
 • Klimatické podmínky: V oblastech s chladnějšími zimami je vhodné zvážit čerpadlo voda-voda, jelikož voda-vzduch může mít v takových podmínkách nižší efektivitu.
 • Váš rozpočet: Počáteční investice do čerpadel typu voda-voda je velmi vysoká. Naproti tomu tepelná čerpadla vzduch-voda pořídíte již od 145 541 Kč.
 • Možnost umístění venkovní jednotky: U tepelných čerpadel vzduch-vzduch je důležité zvolit vhodné umístění venkovní jednotky s ohledem na hluk a estetické hledisko.

Poraďte se s odborníkem, který:

 • Provede energetický audit: Zhodnotí energetickou náročnost vašeho domu a navrhne optimální řešení.
 • Navrhne typ a výkon čerpadla: Doporučí vhodné tepelné čerpadlo s ohledem na vaše potřeby a rozpočet.
 • Zajišťuje instalaci: Zajistí profesionální instalaci tepelného čerpadla.
 • Poskytne informace o dotacích: Pomůže vám s vyhledáním a vyřízením dotací.

Energetická účinnost tepelných čerpadel vzduch vzduch

Jako u všech typů tepelných čerpadel, i u tepelného čerpadla vzduch-vzduch se energetická účinnost vyjadřuje pomocí dvou hlavních ukazatelů:

 • Topný faktor (COP): Udává poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektřinou. Čím vyšší je COP, tím je tepelné čerpadlo efektivnější. Tepelná čerpadla vzduch-vzduch obvykle dosahují COP v rozmezí od 2,5 do 4. To znamená, že na 1 kWh elektrické energie dokáží vyrobit 2,5 až 4 kWh tepla.
 • Sezónní energetická účinnost (SCOP): Zohledňuje průměrnou účinnost tepelného čerpadla během celého topného období, včetně nízkoteplotních dní. 

Obecně platí, že tepelná čerpadla vzduch-vzduch dosahují nejvyšší účinnosti při mírných teplotách. Při velmi nízkých venkovních teplotách (pod -5 °C) může účinnost klesat a systém může vyžadovat doplňkový zdroj vytápění (např. elektrický dohřev).

I přes tyto výkyvy jsou tepelná čerpadla vzduch-vzduch stále považována za energeticky úspornou volbu ve srovnání s tradičními systémy vytápění a chlazení. Při zvažování instalace je důležité vybrat kvalitní zařízení s vysokou účinností a nechat si poradit od odborníka, který dokáže navrhnout optimální řešení pro vaše konkrétní potřeby a podmínky.

Naše tepelná čerpadla typu vzduch-voda mají COP 4,4. To znamená, že za každý 1 kW energie získáte 4,4 kW tepla.

tepelné čerpadlo země-voda

Kromě výše uvedených ukazatelů však energetickou účinnost tepelného čerpadla vzduch-vzduch ovlivňují i další faktory:

 • Venkovní teplota: S klesající venkovní teplotou klesá i výkon a účinnost tepelného čerpadla. V mrazivých dnech může být nutné použít doplňkový zdroj vytápění.
 • Vlhkost vzduchu: Vyšší vlhkost vzduchu může účinnost tepelného čerpadla mírně zlepšit.

Skutečná energetická úspora s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch se tak může lišit v závislosti na výše uvedených faktorech. V průměru však lze očekávat úsporu energie kolem 50 % v porovnání s běžnými typy vytápění.

Pro posouzení energetické účinnosti jakéhokoli tepelného čerpadla je potřeba obrátit se na odborníka. Ten vám na základě vašich požadavků a technických parametrů objektu vypočítá optimální konfiguraci a sdělí vám očekávané energetické úspory.

Jako probíhá instalace tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Etapa Popis
Posouzení a návrh Technik provede energetický audit domu a zohlední velikost, izolaci, počet místností, stávající vytápění a chlazení, i klimatické podmínky. Na základě toho navrhne vhodný systém, jeho výkon a umístění jednotek.
Instalace venkovní jednotky Venkovní jednotka se umísťuje na vnější stěnu s volným prouděním vzduchu, mimo dosah slunce a hluku. Technik ji upevní a připojí k potrubí chladiva a elektřině.
Instalace vnitřní jednotky Vnitřní jednotka se instaluje na stěnu v vytápěném/chlazeném prostoru. Může být i volně stojící nebo skrytá. Technik ji upevní a připojí k potrubí chladiva, elektřině a propojí s venkovní jednotkou.
Uvedení do provozu a testování Technik provede tlakové zkoušky chladicího systému, nastaví termostat a zkušebně spustí čerpadlo v režimu topení i chlazení. Nakonec vám poskytne informace k obsluze a údržbě.

Instalace tepelného čerpadla vzduch-vzduch není nijak zvlášť náročná, ale i přesto je důležité mít na paměti, by měla být vždy prováděna kvalifikovaným technikem s certifikací pro práci s chladicími systémy.

Servis a údržba tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch vyžadují pravidelný servis, aby se zajistila jejich optimální funkce, účinnost a životnost. Doporučuje se provádět roční servisní prohlídku kvalifikovaným technikem. V té je zahrnuta:

 • Kontrola chladicího systému
 • Kontrola elektrických komponent
 • Kontrola výkonu
 • Čištění
 • Aktualizace softwaru

TIP odborníka:

Kromě prodloužení životnosti, zajištění optimálního výkonu a předcházení poruchám je pravidelná kontrola potřeba i kvůli záruce. Mnoho výrobců totiž vyžaduje, abyste pro zachování platnosti záruky prováděli pravidelný servis.

Kromě toho však tepelná čerpadla vzduch-vzduch vyžadují i běžnou údržbu, kterou můžete dělat sami:

 • Čištění vzduchových filtrů: Filtry ve vnitřní i venkovní jednotce je nutné čistit minimálně jednou za měsíc, v prašném prostředí častěji. Prach a nečistoty snižují průtok vzduchu a snižují tak účinnost tepelného čerpadla.
 • Kontrola kondenzátu: Odvodňovací systém by měl být pravidelně kontrolován, aby se zabránilo ucpání a bylo zajištěno správné odvádění kondenzátu.

Jaké jsou největší výhody a nevýhody

Výhody Nevýhody
Cenově dostupné řešení Závislost na venkovní teplotě (klesající efektivita pod -3 °C)
Snadná instalace (během jednoho dne) Dodatečné náklady v chladnějších oblastech
Univerzální (vytápění, chlazení, zónová regulace) Víření prachu (nutnost čištění filtrů)
Kompatibilní s existujícími systémy a solárními panely Hluk venkovní jednotky (důležité vhodné umístění)
Vysoká účinnost (COP 2,5 – 4) Neohřívá vodu (nutné čerpadlo vzduch-voda pro ohřev vody)
Odvlhčování vzduchu
Bezpečnost (bez hořlavého paliva)
Ekologická volba

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch představují moderní a ekologické řešení vytápění a chlazení, které přináší řadu benefitů. Je však důležité zvážit i nevýhody a další aspekty, abyste se ujistili, že je tato technologie pro váš domov vhodná. Kontaktujte odborníka, který vám pomůže s výběrem a instalací tepelného čerpadla a posoudí jeho vhodnost pro váš dům.

Jaká je cena tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Počáteční investice do tepelného čerpadla vzduch-vzduch se skládá z ceny samotného zařízení a ceny instalace.

Cena zařízení: Liší se v závislosti na typu a výkonu tepelného čerpadla. Základní modely pro menší prostory se pohybují okolo 25 000 Kč, zatímco u výkonnějších modelů pro větší domy se cena může vyšplhat až na 90 000 Kč. Pak je také důležité zvážit, zda je potřeba více jednotek. U takzvaného multisplitu (čerpadlo s více vnitřními jednotkami) se cena může snadno dostat až ke 150 000 Kč.

Cena instalace se odvíjí se od složitosti montáže, která zahrnuje prostupy zdí, délku potrubí a další faktory. V průměru se pohybuje okolo 10 000 až 15 000 Kč.

Celková cena tepelného čerpadla vzduch-vzduch včetně instalace se tedy obvykle pohybuje v rozmezí 35 000 až 50 000 Kč u méně výkonných modelů, ale může se vyšplhat až na 170 000 Kč u výkonnějších typů s více jednotkami. 

Náklady a roční spotřeba na vytápění tepelným čerpadlem vzduch-vzduch

Přestože cena dělá z tepelného čerpadla vzduch-vzduch nejlevnější typ čerpadla, je před koupí důležité také zvážit, kolik vás budou stát náklady na vytápění. 

Počet pokojů Průměrná roční potřeba vytápění (kWh) Odhadované roční náklady na vytápění tepelným čerpadlem vzduch-vzduch
1 9000 28 249 Kč
2 11100 34 952 Kč
3 18000 56 349 Kč
4+ 24000 75 188 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační a pro přesnou kalkulaci je třeba kontaktovat specializovanou firmu.

Dotace na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

V roce 2024 máte hned dvě možnosti, jak získat dotaci na pořízení tepelného čerpadla vzduch-vzduch:

Program Kdo může žádat Kolik získáte Poznámka
Nová zelená úsporám Vlastníci domů, řadových bytových jednotek a příspěvkové organizace Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění: 60 000 Kč  

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody: 80 000 Kč

Oprav dům po babičce Vlastníci domů (zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby) Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění: 60 000 Kč 

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody: 80 000 Kč

Dotace na výměnu zdrojů tepla pouze v kombinaci se zateplením.

Podpora je poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů.

Možná se vám také bude hodit: 

Kromě dotačního programu Nová zelená úsporám existují i ​​dotační program Kotliková dotace, které podporují pořízení tepelných čerpadel. Tyto programy jsou obvykle zaměřeny na specifické skupiny obyvatel, jako jsou senioři nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení. Jaké jsou aktuální podmínky pro dotace na tepelná čerpadla, se můžete dočíst v tomto článku. Pro více informací navštivte oficiální web programu Nová zelená úsporám nebo kontaktujte naše odborníky

Závěr

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch představují zajímavé řešení pro ekologicky smýšlející majitele domů, kteří chtějí snížit své účty za energie a svou uhlíkovou stopu. I když toto čerpadlo nelze brát jako jediný zdroj tepla, perfektně poslouží jako doplněk k vašemu stávajícímu topnému systému. Díky tomu je ideální pro chaty, chalupy, novostavby a rodinné domy s nízkou energetickou náročností.

Ať už se jedná o víkendovou chatu, nebo rodinný dům, oceníte jeho schopnost nejen vytápět, ale i chladit a odvlhčovat ovzduší. V horkých letních dnech tak zajistí příjemné klima a v zimě vám pomůže ušetřit za vytápění.

Mohlo by Vás také zajímat:

Často kladené otázky

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou ideální pro menší a středně velké domy, kde není potřeba ohřívat vodu. Vhodnost pro váš dům ovlivňuje jeho velikost, energetická náročnost a požadovaný výkon. 

Životnost tepelného čerpadla vzduch-vzduch se obvykle pohybuje mezi 15 a 20 lety. Při správné údržbě a péči může dosáhnout i delší životnosti.

Instalace zahrnuje montáž venkovní a vnitřní jednotky, propojení potrubím a uvedení do provozu. Obvykle ji zvládne zkušený instalatér během jednoho dne.

Proč Schlieger?
Jsme zkušení, na trhu jsme od roku 2010

5 100+

Tepelných čerpadel

11 900+

Fotovoltaických elektráren

1 000+

Fototermických systémů

Vyvíjíme a dodáváme zařízení nejvyšší kvality, vybavené pokročilými funkcemi.

Investujeme do vývoje vlastních produktů a řízení pomocí umělé inteligence.

Jsme členy asociací:

 • Cech akumulace a fotovoltaiky
 • Česká fotovoltaická asociace
 • Česká asociace umělé inteligence

Fotovoltaika s garancí dotace

Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.

Vyřešte energie jednou provždy!

Nechte si zdarma vypracovat návrh fotovoltaiky nebo tepelka přesně na míru vaší spotřebě.

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1
  Přes 18 500 instalací v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.

  PO – PÁ 8 – 16 hod

  Fotovoltaika
  do 30 dnů nebo zdarma!

  chevron_right

  Dotace až 195 000 Kč

  chevron_right

  Úspora až 60 % el. energie

  chevron_right

  Patentované bezrámové panely

  Sledujte nás