1. >
 2. Čerpadla
 3. >
 4. Výměna plynového kotle za...

Výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo: Kdy a proč se vyplatí (PRŮVODCE)

Víte, že ceny plynu v posledních letech prudce rostou? Pokud stále vytápíte svůj domov plynovým kotlem, možná je čas zvážit jeho výměnu za moderní a ekologické tepelné čerpadlo. Provoz tepelného čerpadla je téměř bezúdržbový. Připojení k systému vytápění a ohřevu vody vyžaduje minimální úpravy rozvodů a jednoduchou přípravu pro připevnění samotného tepelného čerpadla. Schlieger vám celý systém dodá na klíč a nainstaluje do 3 dnů. Získáte tak ekologický zdroj tepla a teplé vody, nezávislost na zemním plynu nebo uhlí, a k tomu roční úsporu 30–50 000 Kč v závislosti na velikosti domu.

výměna plynového kotle za tepelené čerpadlo
Čerpadla
4min. čtení

Obsah

Proč se vyplatí plynový kotel vyměnit za tepelné čerpadlo Schlieger

 • Až 75 % energie se vyrobí z nevyčerpatelného zdroje tepla, které je zdarma
 • Úspora vzniká díky nízkým provozním nákladům i levnější sazbě elektřiny D57d
 • Tepelné čerpadlo se výborně doplňuje s fotovoltaikou nebo solárním ohřevem vody
 • Nezávislost na zemním plynu a uhlí je dalším významným krokem k soběstačnosti
 • Produkty Schlieger A.I. Ready jsou připravené na řízení pomocí umělé inteligence a připojení do komunitní sítě

Tip produktového manažera

Z hlediska provozních nákladů a ekologie je výhodnější tepelné čerpadlo. Při zohlednění dotací může být i cenově výhodnější.

Jak funguje plynový kotel

Plynové kotle využívají zemní plyn jako palivo pro vytváření tepla. Plyn je spalován ve spalovací komoře a ohřívá vodu v kotli, odkud se rozvádí do otopného systému nebo jako teplá užitková voda.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo využívá rozdílu teplot mezi zdrojem (vzduch, voda, zemní vrt), chladicím kapalným médiem o teplotě do −25 °C, které přijímá teplo, pomocí kompresoru se stlačí a zahřeje na vysokou teplotu, a tepelnou energii přes výměník předá systému v domě, kde ohřívá vzduch nebo vodu v bojleru či topnému tělesu. Poté je horké médium v plynném skupenství přes expanzní ventil díky vysokému tlaku prudce vypuštěno a znovu zkapalněno a ochlazeno.

Princip fungování tepelného čerpadla vzduch-voda

O principu fungování a typech tepelných čerpadel se více dočtete v našem článku. Jako náhrada za starý kotel je nejvhodnější a zároveň nejpoužívanější typ tepelného čerpadla vzduch-voda, a proto se dále budeme věnovat pouze jemu.

Princip fungovani tepelneho cerpadla voda vzduch

Typy tepelných čerpadel a jejich využití

Tepelná čerpadla dělíme podle způsobu výměny energie. Nejdříve se uvádí zdroj energie a potom médium kterému předáváme vzniklé teplo. Nejběžnější jsou tyto typy tepelných čerpadel:

Jaké jsou výhody tepelného čerpadla vzduch-voda oproti jiným typům?

V našich podmínkách, kde ani nízké mrazy nedosahují teploty chladiva, je provoz tepelného čerpadla vzduch-voda po všech stránkách výhodný a to z několika důvodů:

 • Nízké pořizovací náklady: Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou ve srovnání s tepelnými čerpadly země-voda a voda-voda nejlevnější variantou.
 • Snadná instalace: Nevyžadují žádné zemní práce ani vrtání, takže instalace je rychlá a nenáročná.
 • Vhodné pro novostavby i starší domy: Tepelná čerpadla vzduch-voda lze instalovat do novostaveb i starších domů s nízkoteplotním topným systémem (např. podlahové vytápění).
 • Víceúčelové použití: Mnoho modelů tepelných čerpadel vzduch-voda umožňuje kromě vytápění i chlazení v letních měsících.
 • Nízké provozní náklady: Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou energeticky efektivní a dokáží ušetřit až 75% nákladů na vytápění oproti plynovým kotlům.
 • Ekologické řešení: Tepelná čerpadla vzduch-voda neprodukují žádné emise a šetří tak životní prostředí.

Další benefity:

  • Možnost regulace teploty v jednotlivých místnostech
  • Tichý provoz moderních modelů
  • Možnost ovládání na dálku pomocí mobilní aplikace

Plynový kotel vs. tepelné čerpadlo

Při rozhodování mezi plynovým kotlem a tepelným čerpadlem je dobré zvážit zejména pořizovací cenu, návratnost investice, výši provozních nákladů a míru soběstačnosti a nezávislosti na fosilních palivech. Tepelné čerpadlo je modernější technologie, která využívá rozdílu teplot mezi médiem a vzduchem, případně zemí nebo vodou.

Plynový kotel Tepelné čerpadlo
Pořizovací náklady ✓ řádově desítky tisíc Kč × od 160 000 Kč
Dotace ×
Provozní náklady × odvíjí se od nejistého vývoje cen plynu + nákladů na revize a údržbu ✓ nízká spotřeba elektřiny, levnější provoz o 50–75 %
Zvýhodněná sazba elektřiny ×
Ekologie × spalováním vznikají emise ✓ provoz bez emisí
Čistý provoz bez potřeby plynové přípojky a komínu ×
Životnost 10–15 let ✓ 20 let

 

Zákonná povinnost výměny kotle na tuhá paliva

Na základě novely zákona o ochraně ovzduší má do září 2024 každý majitel domu povinnost zajistit výměnu zdroje tepla, který nesplňuje podmínky minimálně 3., nebo 4. a 5. emisní třídy. Používání zdrojů tepla 1. a 2. emisní třídy bude postihováno pokutou až do výše 50 000 Kč. Termín výměny starých kotlů byl původně stanoven na září 2022, ale vzhledem k destabilizaci cen energií byl o dva roky odložen.

Tepelne cerpadlo Schlieger

Tepelné čerpadlo Schlieger X11/X21 Premium PRO

Dotace na výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo v roce 2024

Dotační titul Nová zelená úsporám Kotlíková dotace Oprav dům po babičce
Kdo má nárok na dotaci? Vlastníci rodinných domů nebo řadově uspořádaných bytových jednotek a příspěvkové organizace zřízené samosprávnými celky. Senioři a nízkopříjmové domácnosti. (Pouze na výměnu kotlů na pevná paliva, nesplňujících podmínky 3.–5. emisní třídy.) Převážně mladé rodiny / vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti, kteří chtějí rekonstruovat starší dům.
Podmínky dotace Splňuje většina žadatelů. Členové domácnosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně. Jeden z členů domácnosti v období od 1. 1. 2022 do dne podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení. Žadatel je vlastník rodinného/rekreačního objektu k trvalému bydlení, nebo je ekonomicky aktivní jako zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, pracující důchodce, pracující student/učeň, anebo rodič na mateřské dovolené.
Čerpání dotace Až 100 000 Kč (na samotné tepelné čerpadlo) do výše 50 % nákladů. Až 180 000 Kč (na samotné tepelné čerpadlo) do výše 95 % nákladů. V závislosti na projektu + bonusy za děti. Celkově do výše 50 % nákladů.

Vyznat se v možnostech a podmínkách dotačních programů nemusí být snadné. Rádi vám poradíme a všechno papírování vyřídíme za vás. Vyplňte krátký kontaktní formulář a naši specialisté vám pomohou najít to nejvhodnější řešení přesně pro vaše potřeby.

Odhad nákladů a úspor

Kolik lze ušetřit při výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo?

Přechodem z plynového kotle na tepelné čerpadlo lze ušetřit až dvě třetiny nákladů na vytápění. Výši úspory ovlivňuje jak účinnost tepelného čerpadla, tak míra zateplení budovy. V porovnání s klasickým plynovým kotlem tepelné čerpadlo dosahuje sezónní účinnosti 180-200 %, což se přímo promítne do nižších ročních nákladů.

TIP na článek: Účinnost tepelného čerpadla: Tipy pro maximalizaci výkonu

Návratnost investice

Investice do tepelného čerpadla se vrátí přibližně za 5–10 let. Sloužit a přinášet maximální úsporu tak může ještě dalších 10–15 let.

Typ tepelného čerpadla Typ domu Roční úspora energie Roční úspora nákladů Návratnost investice
Vzduch-voda Nízkoenergetický 40 – 60 % 8 000 – 12 000 Kč 5 – 7 let
Vzduch-voda Standardní 30 – 50 % 6 000 – 10 000 Kč 6 – 8 let
Země-voda Nízkoenergetický 50 – 70 % 10 000 – 14 000 Kč 7 – 9 let
Země-voda Standardní 40 – 60 % 8 000 – 12 000 Kč 8 – 10 let

Jak si vybrat dodavatele tepelného čerpadla?

 • Přesvědčte se, že má dostatek zkušeností, tak jako Schlieger, který již nainstaloval přes 16 000 zařízení doma i v sousedních zemích.
 • Projděte si reference a zákaznické recenze.
 • Využijte možnosti bezplatné konzultace a cenové kalkulace.
 • Ujistěte se, že je dodavatel schopen převzít velkou část administrativy a vyřídit za vás žádost o dotaci.

Výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo Schlieger v 5 krocích

 1. Obchodně technický zástupce s Vámi na místě instalace shromáždí všechny potřebné informace a předloží možnosti řešení včetně cenové nabídky.
 2. Po podpisu smlouvy a zaslání zbývajících dokumentů e-mailem, vystavíme zálohovou fakturu ve výši 10 % z pořizovací ceny a vypracujeme projekt, který Vám pošleme ke schválení.
 3. Žádost o udělení dotace vyřídíme za Vás. Po jejím schválení Státním fondem životního prostředí obdržíte potvrzení.
 4. Domluvíme se na termínu instalace, která zpravidla zabere 1–3 dny. V dalším termínu provedeme autorizované spuštění a zaškolení, pošleme revizní zprávu a vystavíme konečnou fakturu.
 5. Distributor zajišťuje výměnu elektroměru a připojení, Státní fond životního prostředí vyplácí dotaci.

Co dělat se starým plynovým kotlem

Při výměně kotle vyvstává otázka, jak správně naložit se starým zařízením. Pro ochranu životního prostředí je důležitý odborný způsob recyklace nebo ekologické likvidace. Jaké jsou možnosti?

 • Někteří prodejci nabízejí službu odvozu starého kotle při koupi nového.
 • Firmy specializující se na ekologickou likvidaci kotlů zajistí odvoz a vhodný způsob recyklace.
 • Starší fungující kotel ještě případně může posloužit v sociálně slabších domácnostech nebo komunitních centrech.

Postup při likvidaci starého kotle

 1. Odborné odpojení kotle od elektřiny a plynu
 2. Demontáž a bezpečné odstranění kotle
 3. Recyklace nebo ekologická likvidace jednotlivých komponentů
 4. Získání a uložení potvrzení o ekologické likvidaci (může být jednou z podmínek pro udělení dotace)

Shrnutí: Co je třeba zvážit před výměnou plynového kotle za tepelné čerpadlo?

1. Zvažte typ tepelného čerpadla:

 • Vzduch-voda: Nejběžnější typ, odebírá energii ze vzduchu venku. Vhodná pro novostavby i starší domy s nízkoteplotním topným systémem (např. podlahové vytápění).
 • Země-voda: Odebírá energii ze země pomocí vrtu. Vyšší pořizovací náklady, ale stabilní a vysoká účinnost.
 • Voda-voda: Odebírá energii z podzemní vody. Vhodná pro oblasti s dostatkem podzemní vody.

2. Zjistěte si energetickou náročnost vašeho domu:

 • Čím lépe je váš dům izolovaný, tím méně energie bude tepelné čerpadlo potřebovat.
 • Pokud váš dům není dostatečně izolovaný, zvažte zateplení před instalací tepelného čerpadla.

3. Vyberte si vhodné tepelné čerpadlo:

 • Velikost tepelného čerpadla by měla odpovídat tepelné ztrátě vašeho domu.
 • Zvolte model s nízkou hlučností, pokud je váš dům umístěn v klidné oblasti.
 • Zaměřte se na energetickou účinnost tepelného čerpadla (COP).

4. Využijte dotace:

 • Program Nová zelená úsporám nabízí dotace na výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo.
 • Výše dotace se liší podle typu tepelného čerpadla a energetické náročnosti vašeho domu.

5. Oslovte odbornou firmu:

 • Nechte si vypracovat odbornou studii proveditelnosti.
 • Vyberte si zkušenou firmu s dobrými referencemi.
 • Pečlivě si prostudujte nabídku a porovnejte ceny.

Zdarma vám zpracujeme nezávaznou nabídku na instalaci tepelného čerpadla. Poskytneme vám odborné poradenství a pomůžeme vám s výběrem nejvhodnějšího typu tepelného čerpadla pro váš domov. Kontaktujte nás ještě dnes a udělejte první krok k úspornějšímu a ekologičtějšímu vytápění vašeho domova!

Mohlo by Vás také zajímat:

Proč Schlieger?
Jsme zkušení, na trhu jsme od roku 2010

5 100+

Tepelných čerpadel

11 900+

Fotovoltaických elektráren

1 000+

Fototermických systémů

Vyvíjíme a dodáváme zařízení nejvyšší kvality, vybavené pokročilými funkcemi.

Investujeme do vývoje vlastních produktů a řízení pomocí umělé inteligence.

Jsme členy asociací:

 • Cech akumulace a fotovoltaiky
 • Česká fotovoltaická asociace
 • Česká asociace umělé inteligence

Fotovoltaika s garancí dotace

Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.

Vyřešte energie jednou provždy!

Nechte si zdarma vypracovat návrh fotovoltaiky nebo tepelka přesně na míru vaší spotřebě.

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1

  Přes 18 500 instalací

  v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.