1. >
 2. Fotovoltaika
 3. >
 4. Jak optimálně připravit dům...

Jak optimálně připravit dům na instalaci fotovoltaiky: krok za krokem

Fotovoltaické systémy jsou stále populárnější volbou pro domácnosti, které chtějí snížit své náklady na energii a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Přestože instalace fotovoltaického systému může být složitá, správná příprava domu a střechy může zajistit úspěšnou instalaci a spolehlivý výkon systému. Příprava domu na instalaci fotovoltaického systému zahrnuje několik kroků, včetně přípravy střechy, přípravy rozvaděče a vedení kabeláže. V tomto průvodci vám ukážeme, jak na to.

Jak připravit dům na fotovoltaiku: krok za krokem
Fotovoltaika
13min. čtení

Obsah

Jak se připravit před instalací fotovoltaiky: 4 kroky, které jednoduše zvládnete

Schlieger je firma s bohatými zkušenostmi v oboru FVE, která vám zajistí kvalitní instalaci a bezproblémový provoz elektrárny. Nyní je čas se zaměřit na přípravu vašeho domu na příchod fotovoltaiky:

 1. Posoudit vhodnost střechy nebo jiného způsobu umístění fotovoltaických panelů z hlediska orientace ke světovým stranám, požadovaného sklonu, nosnosti ploch a stínících prvků. Ideální je jižní orientace bez zastínění.
 2. Zvolit vhodné umístění střídače a baterie, nejlépe ve větrané místnosti bez přímého slunečního svitu.
 3. Zajistit volné místo například v technické místnosti a v rozvaděči, případně ho vyměnit za větší, aby bylo kam umístit jednotlivé komponenty.
 4. Připravit kabelovou trasu od střechy k rozvaděči, případně k baterii a střídači. Kabely se mohou vést pod omítkou nebo v lištách.

Proč si nechat nainstalovat fotovoltaiku od nás?

Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) je investicí do budoucnosti, která vám může přinést značné úspory na energiích a zvýšit hodnotu vašeho domu.

I když se montáž FVE na první pohled může zdát jednoduchá, profesionální instalace od zkušené firmy jako jako je Schlieger nabízí mnoho klíčových výhod. V našem článku se dozvíte, co zjišťujeme na místě instalace fotovoltaiky.

Příklad základní fotovoltaické sestavy a jejich komponent, které využíváme při instalaci

Sestava fotovoltaického systému
Patentovaný, celočerný, monokrystalický 1/3 Cut panel DAH Solar o výkonu 550 Wp
Konstrukce pro upevnění fotovoltaických panelů na šikmou střechu
Hybridní asymetrický střídač Schlieger o výkonu 8 kW
Baterie Schlieger Tower s kapacitou 11,23 kWh
Obousměrný elektroměr SmartMeter
Rozvaděč jištění, přepětové ochrany, AC kabeláž

fotovoltaika schlieger

Příprava domu na fotovoltaiku

S přípravou domu na fotovoltaiku vám poradí zkušený dodavatel a ve většině případů od vás kromě zajištění přístupu nebude nic potřebovat. Zákazníci potvrzují, že instalace vyžaduje minimální stavební zásah a hotova je do 3 dnů, tak jako ji provádí například Schlieger.

Při přípravě na fotovoltaiku potřebujeme znát výkon instalované fotovoltaické elektrárny.

Energetickou náročnost domu ovlivňuje řada faktorů, které zohledňujeme při výpočtu: velikost domu, celkovou spotřebu elektřiny, množství elektřiny využívané k ohřevu vody, způsob vytápění, energetické nároky na klimatizaci a další elektrické spotřebiče. Proto je důležité mít připraven detailní přehled o spotřebě energií v domě. 

Určete si, kolik energie chcete z fotovoltaiky získávat. K tomu vám pomůže naše kalkulačka, která vám spočítá orientační výkon z celkové plochy střechy. Například na fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 6,05 kWp budete potřebovat 11 bezrámových solárních panelů DAH Solar o výkonu 550 Wp.

Výběr vhodného typu fotovoltaického systému

Kromě spotřeby a požadovaného výkonu se například řídíme velikostí a orientací střechy podle světových stran, úhlem jejího sklonu a přítomností stínících prvků. Důležité je zohlednit také případné budoucí změny energetických potřeb domu. Na to se lze připravit zejména odpovídající rezervou výkonu elektrárny a výběrem střídače a baterie, které už potom nebudeme muset dokupovat a měnit.

Chci fotovoltaiku do 30 dnů

Příprava střechy na fotovoltaiku

Solární panely jsou hlavním stavebním prvkem každé fotovoltaiky, a proto je při jejich umístění na střeše nutné provést několik kroků, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost celého systému.

Zhodnoťte nosnost střechy a ujistěte se, že unese váhu panelů. Opravte případné poškození střechy.

Dobrý technický stav střechy a zvláště její nosné konstrukce je základním předpokladem pro umístění fotovoltaických panelů. Musí být dostatečně pevná a stabilní. Pokud tomu tak není, je nutné ji posílit nebo dokonce rekonstruovat. Většina solárních panelů je navržena tak, aby fungovala 20 až 25 let, a tak dlouho musí vydržet i střecha. Důležitý je také stav střešní krytiny, zvláště na místě budoucích FV panelů. Opravit ji před montáží se rozhodně vyplatí.

Vždy se poraďte se statikem nebo s obchodně technickým zástupcem ve Schliegeru, kde posoudíme nosnost střechy a navrhneme vhodné řešení. U starších domů je vhodné provést odbornou kontrolu stavu střechy před instalací panelů.

Zvolte vhodnou orientaci střechy a sklon. Zajistěte dostatečný prostor pro instalaci panelů (bez stínění)

Ideální orientace panelů je na jih, protože jsou tak vystaveny maximálnímu slunečnímu záření. Pokud není možné namontovat panely na jižní stranu střechy, je možné je umístit i na východní nebo západní stranu. Orientace a sklon panelů jsou také velmi důležité pro výpočet výkonu fotovoltaického systému, stanovení velikosti solárních panelů a volbu dalších komponentů.

Pro výpočet optimálního sklonu a orientace panelů lze využít speciální programy a kalkulačky, které jsou k dispozici online nebo vám dokážeme zdarma vytvořit sami!

Podívejte se na stromy, které přečnívají přes dům nebo na něj vrhají stín. Ořízněte všechny větve, které stíní část střechy, na níž bude umístěna solární elektrárna. V případě potřeby se obraťte na odborníka, který se postará o odstranění velkých větví nebo stromů. Střecha tedy by neměla být zastíněna stromy, komíny, vikýři apod.

Pokud problém nelze odstranit, řešením může být instalace optimizéru, které dokáží ze stínovaných panelů získat více energie a zvýšit tak celkový výkon vaší FVE. Znamená to, že umožňuje panelům s částečným stínem pracovat nezávisle na sobě. (pokles výkonu jednoho panelu nemá vliv na výkon ostatních panelů. 

Tip experta:

Korigovat orientaci i sklon panelů lze do určité míry pomocí speciálních držáků, u kterých lze nastavit úhel sklonu. V případě, že střecha není vhodná pro instalaci fotovoltaického systému, je možné zvolit jiné řešení: například instalaci panelů na samonosné konstrukci, na zdi domu nebo na volném pozemku. 

Úhel sklonu panelů volíme tak, abychom dosáhli maximální účinnosti fotovoltaického systému. Optimální sklon se liší v závislosti na geografické poloze a místních klimatických podmínkách. Čím strmější sklon, tím také menší zatížení sněhem. V České republice se obvykle pohybujeme v rozmezí od 20 do 40 stupňů.

Víte, že pro instalaci FVE 10 kWp (18 panelů) je třeba připravit 32 dostatečně ukotvených nosných patek?

Ilustrační zobrazení se skutečně naměřenými rozměry vzdáleností panelů (550 Wp) k osám nosné konstukce při vybraném sklonu 25°. Panel usazen na výšku

Zhodnocení nosnosti střechy pro fotovoltaické panely:

Faktor Popis
Typ konstrukce střechy Dřevěný krov: 125–150 kg/m²

Ocelový krov: 200–250 kg/m²

Železobetonová střecha: 400–500 kg/m²

Sklon střechy Vliv na zatížení sněhem
Plošná hmotnost panelů 15-30 kg/m². Rozměry 1 panelu DAH Solar 2279 × 1134 × 32 mm
má motnost 29 kg
Hmotnost konstrukce 5–10 kg/m²
Zatížení sněhem 70–150 kg/m² 
Užitečné zatížení Zohledňuje údržbu a pohyb osob na střeše (obvykle 200 kg/m²)
Nosnost střechy Získáte ze stavební dokumentace

Před instalací solárních panelů je třeba vybrat vhodný montážní systém a zajistit bezpečnost práce.

Montážní systémy pro fotovoltaické panely

Na výběr máme několik typů montážních systémů: střešní, nástěnné a plošinové. Každý typ má své výhody a nevýhody. Jak zvolit ten nejvhodnější pro daný dům a místní podmínky?

1. Střešní montážní systémy jsou nejčastější volbou pro rodinné domy.

Tyto systémy se připevňují přímo na střechu, kterou využívají jako nosnou konstrukci. Sklon střechy také většinou určuje sklon panelů.

Střešní montážní systémy

 

2. Nástěnné montážní systémy představují alternativu například v případě nevhodné orientace střechy.

Zpravidla jsou menší než střešní systémy a instalují se na menší budovy, jako jsou garáže nebo přístřešky. Výhodou je zde snadný přístup k panelům pro údržbu a servis.

Nástěnné montážní systémy

 

3. Plošinové montážní systémy jsou určené pro instalaci na ploché střeše nebo volném pozemku.

Tyto systémy jsou obvykle větší než střešní systémy a jsou vhodné pro větší budovy nebo pozemky s dostatkem jinak nevyužitého prostoru.

Plošinové montážní systémy

Bezpečnost práce na střeše není radno podceňovat

Kromě ochrany pracovníků tak předcházíme i poškození střechy nebo instalovaného zařízení. Ve výbavě montéra by helma, rukavice a bezpečnostní pásy rozhodně neměly chybět.

Při instalaci střešních montážních systémů je důležité zajistit, aby pracovníci měli přístup k bezpečnému a stabilnímu pracovišti. Pracovníci ve Schliegeru jsou plně vybaveni vhodnými nástroji a pomůckami, jako jsou lešení a vysokozdvižné plošiny.

Kabely slouží k propojení solárních panelů s dalšími komponenty systému, jako jsou střídače a baterie.

Schlieger vám poradí s optimálním umístěním baterií a střídače s ohledem na specifické podmínky vašeho objektu.

Musí být správně dimenzované a vhodné pro venkovní použití, aby byly schopné odolávat povětrnostním vlivům. Pamatujte, že správné vedení kabeláže je důležité pro bezpečnost a efektivitu fotovoltaického systému.

Používáme kvalitní kabely a konektory od renomovaných výrobců. TIP! Jak vybrat nejlepší střídač pro fotovoltaiku: Vše, co potřebujete vědět

Trasy kabelů volíme tak, aby byly co nejkratší a nedocházelo ke zbytečným ztrátám energie.

Kromě toho zohledňujeme i estetické hledisko a minimalizujeme potřebu zasahovat do stavby. Z hlediska bezpečnosti kabely vedeme tak, abychom předcházeli jejich poškození.

Kabely by měly být chráněny před povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením a UV zářením.

K tomu slouží kabelové kryty a ochranné trubky. Kabely by měly být označeny, aby je bylo možné snadno rozpoznat v případě budoucího rozšiřování fotovoltaiky nebo opravě elektrického vedení. Správně zvolená trasa kabelů a kvalitní ochrana kabelů jsou základem pro bezproblémový chod celého systému.

Optimální umístění střídače a baterie

Nejdůležitější je, aby byl střídač společně s akumulační baterie na zastíněném místě, například v chladné garáži nebo v technické místnosti.

Ideální teplota pro provoz baterií je okolo 20 až 25 °C. Pokud jsou baterie umístěny v prostoru s vyšší teplotou, může to krátit jejich životnost. Baterie by měly být snadno dostupné z důvodu kontroly a údržby. Před instalací baterie je nutné vyrovnat podlahu, aby se zabránilo jejímu křížení a pádu.  Vzdálenost 10 cm od stěn zajistí dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu a odvádění tepla z baterie.

Při výběru upevnění střídače na zeď je důležité zohlednit váhu střídače, typ zdi a požadovanou nosnost.

Instalatér by se měl také snažit umístit střídač co nejblíže elektroměru tak, aby se snížily úbytky napětí (a ztráty účinnosti). Pokud si však musíte vybrat mezi zastíněným místem a umístěním v blízkosti elektroměru, je zastínění významnější. Můžeme také instalaci ve větší vzdálenosti k elektroměru kompenzovat jednoduše použitím silnějšího kabelu, aby se snížil úbytek napětí. Ztráty v tomto kabelu by měly být menší než 1 %.

Při výběru upevnění střídače na zeď je důležité zohlednit váhu střídače, typ zdi a požadovanou nosnost.

Příprava rozvaděče pro fotovoltaiku

Při instalaci fotovoltaické elektrárny je důležité zajistit správné propojení s domácím systémem a s distribuční sítí.

Co musí splňovat rozvaděč, aby vyhověl potřebám fotovoltaického systému

Elektroměrový rozvaděč musí být dimenzován tak, aby byl schopen pracovat s výkonem fotovoltaického systému. Musí být vybaven příslušnými ochrannými prvky, které chrání elektrické rozvody a zařízení před přepětím a přetížením. Rozvaděč by měl být umístěn v suchém a dobře větraném prostoru, chráněném před přímým slunečním zářením.

Co musí splňovat rozvaděč, aby vyhověl potřebám fotovoltaického systému

 

Integrace s domácím elektrickým systémem

Spojení fotovoltaiky s domácí elektrickou sítí obvykle zajišťuje střídač a elektrické rozvaděče s jističi. které slouží k ochraně systému před přetížením a zkratem.

Přípravu elektrických rozvodů je nutno svěřit odborníkovi s příslušným oprávněním a znalostí platných norem a předpisů. Autorizovanému spuštění fotovoltaického systému předchází ze zákona povinná revize elektrického zařízení, která odhalí případné nedostatky a určí způsob nápravy.

Moderní systémy pro sledování výkonu

Součástí fotovoltaického systému je také systém ovládání a sledování provozních dat. Ten uživatele informuje o výkonu elektrárny, výrobě a spotřebě elektřiny, provozních teplotách a dalších klíčových parametrech. Cílem je dosáhnout efektivního a bezúdržbového provozu celého systému.

Chytrá aplikace

Mějte okamžitý přehled o spotřebě a výrobě elektrické energie přímo na svém mobilním zařízení, tabletu nebo počítači.

Technické podmínky pro připojení k distribuční síti a dokumentaci zařídíme za Vás!

Získejte fotovoltaickou elektrárnu bez zbytečného papírování a složitých technických detailů. Naše komplexní služby zahrnují:

 • Zpracování technických podmínek pro připojení k distribuční síti
 • Vyhotovení veškeré potřebné dokumentace
 • Komunikaci s distributorem elektřiny
 • Asistence při schvalovacím procesu

S námi máte jistotu, že vaše fotovoltaická elektrárna bude připojena k síti legálně a bez zbytečných průtahů. Kontaktujte nás a ušetřete čas i peníze!

Mohlo by vás také zajímat:

Často kladené dotazy

Zapojení fotovoltaické elektrárny musí být v souladu s platnými normami a předpisy. Důraz je tak jako u každého elektrického zařízení kladen na bezpečnostní opatření a ochranné prvky, které chrání systém před přepětím, přetížením a nebezpečím požáru.

Kabeláž by měla být vedena co nejkratší cestou od solárních panelů k rozvaděči, aby nedocházelo k nadměrným ztrátám. Kabely je nutno chránit před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy. Rovněž by měly být vedeny tak, aby nebyly vystaveny vysokým teplotám.

Průřez kabelu volíme podle jeho délky a výkonu fotovoltaických panelů. Většina výrobců fotovoltaických panelů doporučuje používat kabely s průřezem 4 mm² nebo 6 mm². Při větších vzdálenostech mezi solárními panely a rozvaděčem se doporučuje použít silnější kabely.

Oprava střechy před instalací fotovoltaické elektrárny (FVE) je nezbytná v následujících případech:

1. Poškození střechy:

 • Netěsnosti: Pokud střecha netěsní, voda může proniknout pod panely a způsobit poškození
 • Praskliny: Praskliny v krytině nebo konstrukci střechy mohou oslabit její nosnost a ohrozit stabilitu panelů FVE.
 • Ztrouchnivělé krovy: Pokud jsou krovy střechy ztrouchnivělé, nemusí unést váhu panelů FVE.

2. Nedostatečná nosnost:

 • Staré střechy: Staré střechy nemusí být dimenzovány na váhu panelů, proto je nutné posoudit jejich nosnost statikem.
 • Lehké střešní krytiny: Lehké krytiny, jako je plech, nemusí unést váhu panelů bez dodatečného zpevnění.

3. Nevhodná orientace:

 • Severní strana: Střecha orientovaná na sever není ideální pro instalaci, protože produkuje méně energie.
 • Zastínění: Pokud je střecha zastíněna stromy nebo komíny, produkce bude nižší.

4. Plánovaná rekonstrukce:

 • Pokud plánujete v dohledné době rekonstrukci střechy, je vhodné instalaci FVE odložit až po rekonstrukci.

V případě pochybností o stavu střechy je vhodné kontaktovat zkušeného pokrývače, který provede odbornou prohlídku a posoudí, zda je střecha pro instalaci FVE vhodná.

Existuje několik možností, jak vést kabely od solárních panelů:

1. Na střeše:

 • V kabelových žlabech: Jedná se o plastové lišty, které se připevňují na střechu a chrání kabely před povětrnostními vlivy.
 • V husích krcích: Jsou to kovové trubky, které se používají pro vedení kabelů přes stěnu nebo střechu.
 • Pod taškami: Kabely lze vést pod taškami, pokud je to povoleno výrobcem střešní krytiny.

2. V podkroví:

 • V kabelových žlabech: Kabely lze vést v kabelových žlabech připevněných na konstrukci krovu.
 • V chráničkách: Kabely lze vést v chráničkách, které je chrání před mechanickým poškozením.

3. V zemi:

 • V chráničkách: Kabely lze vést v chráničkách uložených v zemi.
 • V HDPE trubkách: Kabely lze vést v HDPE trubkách, které je chrání před mechanickým poškozením a vlhkostí.

Proč Schlieger?
Jsme zkušení, na trhu jsme od roku 2010

5 100+

Tepelných čerpadel

11 900+

Fotovoltaických elektráren

1 000+

Fototermických systémů

Vyvíjíme a dodáváme zařízení nejvyšší kvality, vybavené pokročilými funkcemi.

Investujeme do vývoje vlastních produktů a řízení pomocí umělé inteligence.

Jsme členy asociací:

 • Cech akumulace a fotovoltaiky
 • Česká fotovoltaická asociace
 • Česká asociace umělé inteligence

Fotovoltaika s garancí dotace

Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.

Vyřešte energie jednou provždy!

Nechte si zdarma vypracovat návrh fotovoltaiky nebo tepelka přesně na míru vaší spotřebě.

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1

  Přes 18 500 instalací

  v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.