Nový energetický zákon 2024: Cesta k energetické nezávislosti a komunitní energetice

Na přelomu roku 2023 a 2024 byla schválena a vešla v platnost novela energetického zákona, která otevírá dlouho očekávané možnosti pro spotřebitele a poskytuje jim ochranu proti případným nekalým praktikám. Odstoupení od smlouvy nebo změnit dodavatele už není žádný problém. Novela se týká zejména domácností, drobných podnikatelů a energetických společenství, jež si chtějí pořídit fotovoltaický systém o výkonu do 50 kW.

nový energetický zákon
Fotovoltaika
7min. čtení

Obsah

Přečtěte si, co se změnilo, inspirujte se našimi dalšími články na téma komunitní sdílení elektřiny a udělejte další významný krok k energetické nezávislosti a soběstačnosti i vy.

Nový energetický zákon tak otevírá cestu k decentralizovanějšímu, ekologičtějšímu a spravedlivějšímu energetickému systému v České republice.

Komunitní sdílení elektřiny se stává realitou pro široký okruh zájemců

Od července 2024 budou díky novele pod názvem Lex OZE II moci vznikat rozmanitá energetická společenství, která si budou vyrábět a distribuovat elektřinu na základě vlastních energetických potřeb a možností výhodného prodeje přebytků. Zkrátka nepřijdou ani jednotlivci, kteří například elektřinu vyrobenou na chatě budou moci spotřebovat v bytě ve městě.

Hlavní cíle novelizace energetického zákona a podpory komunitní energetiky:

 • Zvýšení energetické nezávislosti domácností a firem
 • Snížení výdajů za energie
 • Snížení dopadu lidské činnosti na životní prostředí

Mohlo by se Vám také hodit!

Podmínky pro zahájení výroby elektřiny

Podle energetického zákona je licence pro výrobu elektřiny vyžadována pouze pro fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem přes 50 kW, zároveň napojených na elektrickou rozvodnou síť. Před novelizací byl limit 10 kW.

Držitel licence má právo vyrobenou elektřinu dodávat prostřednictvím rozvodné soustavy na další vlastní odběrná místa a přeprodávat ji do sítě nebo třetí straně. Povinen je udržovat FVE v bezpečném technickém stavu a informovat odpovědné osoby zajišťující provoz rozvodné soustavy.

Nové pojmy:

Energetické společenství

Energetické společenství umožňuje vyrobenou elektřinu sdílet skupinám až s 1000 členy na území obcí s rozšířenou působností. Toto řešení je vhodné zejména pro větší elektrárny. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se tak stane dostupnější pro široký okruh zájemců.

 

nový energetický zákon

 

Aktivní zákazník

Aktivní zákazník může vyrábět elektřinu v jednom odběrném místě a spotřebovat ji na jiném odběrném místě na území České republiky. Aktivní zákazníci se mohou sdružit a vytvořit až 10člennou skupinu, například v rámci rodiny. Vyrábět a sdílet elektřinu tak mohou mezi svými nemovitostmi jak k trvalému bydlení, tak k rekreačnímu účelu.

Za sdílenou elektřinu se v tomto případě platí pouze distribuční poplatek, tzv. regulovaná složka ceny elektřiny. Odběrná místa je třeba vybavit měřidly průběhového měření. Náklady na jejich pořízení by měl hradit distributor elektřiny.

 

nový energetický zákon

Zranitelný zákazník

Člověk se zdravotním omezením, jež ho činí závislým na elektřině, má právo na to, aby ho dodavatel nejméně 15 dní předem písemně upozornil o plánované odstávce. Pokud zranitelný zákazník za elektřinu neplatí, musí ho dodavatel před ukončením dodávky varovat rovněž nejpozději 15 dní předem a informovat Úřad práce České republiky.

Dynamické určení ceny

Tento výraz nově nahrazuje pojem „spotové ceny“. V praxi to znamená, že se cena elektřiny určuje podle aktuální ceny na burze. Aby měla smlouva s ustanovením dynamického určování ceny smysl, je potřeba v odběrném místě zavést průběhové měření elektřiny, které které podává detailní informace o spotřebě v průběhu času. Smlouvu s dynamickým určením ceny lze kdykoli vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Automatické prodloužení smlouvy

Nový energetický zákon vzal do úvahy situaci, kdy dodavatel včas nebo vůbec neinformoval o změně podmínek a cen. Nově musí dodavatel před automatickým prodloužením smlouvy informovat o veškerých změnách nejméně 30 dnů před datem prodloužení smlouvy a a připojit obchodní podmínky. V opačném případě smlouva platí pouze na dobu neurčitou a její vypovězení je mnohem jednodušší v tříměsíční výpovědní lhůtě, bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí.

Vyúčtování elektřiny podle zákona

Příslušnou vyhlášku nahrazuje ustanovení přímo v energetickém zákoně. Podle něj délka zúčtovacího období nesmí přesáhnout 14 kalendářních měsíců a dodavatel má povinnost vystavit vyúčtování do 15 dnů od obdržení potřebných údajů od zákazníka.

Shrnutí

Nový energetický zákon nastolil podmínky pro rozmach komunitní energetiky v České republice, zjednodušuje podnikatelům využití obnovitelných zdrojů energie, a také myslí na ochranu spotřebitelů a umožňuje jim snazší odstoupení od závadné nebo již nevyhovující smlouvy.  Více o tom, co je komunitní energetika, jak funguje a jak se do ní můžete zapojit, se dočtete v našich dalších článcích:

Další zajímavé články:

Otázky a odpovědi

Pokud elektřinu z fotovoltaiky využijete pro vlastní spotřebu, budete potřebovat licenci pouze pro elektrárnu o výkonu nad 50 kW. To zhruba odpovídá střeše nebo pozemku o velikosti 250 m² a více.

Pro fotovoltaickou elektrárnu o výkonu do 50 kW stavební povolení nepotřebujete. Pokud je však součástí stavby, nesmí zasahovat do nosné konstrukce a měnit způsob užívání nebo vzhled stavby.

Pokud se objekt, pro který plánujete pořízení fotovoltaiky, nachází  v oblasti památkově chráněného území, musíte získat souhlas Národního památkového ústavu, i když nepotřebujete  stavební povolení.

Předně si musíte hlídat, jestli vám vznikl zdanitelný příjem. Nezáleží přitom, jestli jde o podnikání, či nikoliv. O tom, zda se bude jednat o daň z příjmu fyzické nebo právnické osoby, rozhoduje to, kdo je vlastníkem FVE. Daň z příjmu fyzické osoby neplatíte, pokud všechny vaše ostatní příjmy a příjmy z příležitostné činnosti dosahují částky maximálně 30.000 Kč ročně a výkon FVE nepřesahuje 50 kWp (čili k jejímu provozování nepotřebujete licenci ERÚ). Jinak vzniká povinnost úhrady 15% daně. Právnické osoby platí 19% daň z příjmu. Daň se může vyplácet prostřednictvím SVJ, bytového družstva nebo z fondu oprav.

K založení energetického společenství je třeba právnická osoba, družstvo nebo spolek. Registrace se provádí u Energetického regulačního úřadu. Členové společenství si ustanoví alokační klíč, podle kterého si budou rozdělovat vyrobenou elektřinu. Všechny údaje včetně EAN* kódů nahlásí Datovému centru, které je následně předá Operátorovi trhu.

*(EAN kód slouží k identifikaci odběrného místa a lze ho najít na vyúčtování elektřiny.)

Tak jako každá jiná výrobna bude mít výrobna energetického společenství elektroměr s průběhovým měřením. Naměřené údaje distributor předává Elektroenergetickému datovému centru a operátorovi trhu. Tyto subjekty je pak poskytnou obchodníkovi, který je promítne do vyúčtování elektřiny.

Energetická společenství budou evidována v registru energetických společenství ve správě Energetického regulačního úřadu.

Za správné rozdělování vyrobené elektřiny odpovídá distributor, který odečítá stavy elektroměrů, a obchodník/dodavatel, který naměřené hodnoty promítne do vyúčtování elektřiny. Matematické operace (spojené zejména s alokací mezi členy spo

10% hlasovací podíl slouží jako opatření proti ovládnutí společenství zájmovou skupinou. Pokud by mělo společenství méně členů než 10, jejich podíl se pochopitelně navýší.

Vyrobenou elektřinu lze odebírat v jiném odběrném místě nezávisle na distribučním území, nebo ji sdílet s odběrnými místy jiných zákazníků – například s příbuznými.

Datovému centru se nahlásí čísla EAN zapojená do odběru vlastní elektřiny nebo sdílení elektřiny s jinými zákazníky. V případě sdílení je nutné připojit alokační klíč, podle kterého se bude poměr vyrobené elektřiny rozpočítávat mezi jednotlivé subjekty.

Členy skupiny sdílení mohou být fyzické osoby, právnické osoby, obce i neziskové organizace. Novela energetického zákona toto nijak neomezuje.

Počet členů sdílení elektřiny určuje počet odběrných míst.

Sdílení elektřiny je možné nezávisle na distribučním území napříč celou elektrickou rozvodnou sítí.

Proč Schlieger?
Jsme zkušení, na trhu jsme od roku 2010

5 100+

Tepelných čerpadel

11 900+

Fotovoltaických elektráren

1 000+

Fototermických systémů

Vyvíjíme a dodáváme zařízení nejvyšší kvality, vybavené pokročilými funkcemi.

Investujeme do vývoje vlastních produktů a řízení pomocí umělé inteligence.

Jsme členy asociací:

 • Cech akumulace a fotovoltaiky
 • Česká fotovoltaická asociace
 • Česká asociace umělé inteligence

Fotovoltaika s garancí dotace

Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.

Vyřešte energie jednou provždy!

Nechte si zdarma vypracovat návrh fotovoltaiky nebo tepelka přesně na míru vaší spotřebě.

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1
  Přes 18 500 instalací v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.

  PO – PÁ 8 – 16 hod

  Fotovoltaika
  do 30 dnů nebo zdarma!

  chevron_right

  Dotace až 195 000 Kč

  chevron_right

  Úspora až 60 % el. energie

  chevron_right

  Patentované bezrámové panely

  Sledujte nás