Poruchy fotovoltaických panelů a jak jim předcházet

Fotovoltaické panely se stávají čím dál běžnější součástí střech rodinných domů i firemních budov. Jsou skvělým zdrojem čisté energie a mohou vám ušetřit peníze za energie. Ale i ty nejlepší panely se časem mohou porouchat. V tomto článku se podíváme na nejběžnější poruchy fotovoltaických panelů a jak jim předcházet.

Poruchy fotovoltaických panelů a jak jim předcházet
Fotovoltaika
7min. čtení

Obsah

Jaké faktory mohou ovlivnit výkon solárního panelu?

Aby FV panely fungovaly co nejlépe, je důležité znát faktory, které ovlivňují jejich výkon. Mezi ty nejdůležitější patří:

 • Sluneční záření: Čím více slunečního svitu panely dopadá, tím více energie vyrobí. Méně slunečního svitu v zimě a v oblastech s častou oblačností znamená menší produkci.
 • Teplota: I když se to může zdát nelogické, panely pracují efektivněji v chladnějším počasí. Vysoké letní teploty snižují jejich výkon. Proto jsou v České republice podmínky pro fotovoltaiku daleko lepší než třeba ve slunečných státech jižní Evropy.
 • Sklon a orientace střechy: Za teoretický ideál se považuje jižně orientovaná střecha se sklonem 35°. Že to ale není vždycky tak jednoduché, se můžete dočíst v tomto článku.
 • Stínění: Stíny stromů, budov nebo komínů snižují produkci energie. Je důležité umístit panely tak, aby jim nic nebránilo v přímém příjmu slunečního záření.
 • Čistota: Prach, špína, listí a ptačí trus snižují účinnost panelů. Během dvou až tří let bez údržby může dojít k poklesu účinnosti panelů až o 13 %! Pravidelné čištění zajistí jejich optimální fungování. Jak na to, se dočtete zde.
 • Kvalita panelů: Kvalitní panely od renomovaných výrobců s nízkým teplotním koeficientem pracují lépe a vydrží déle. U technologie, jako je tato, vždycky vsaďte na kvalitu.
 • Klimatické podmínky: Vliv má i geografická poloha a počasí. V oblastech s častou mlhou nebo smogem bude produkce energie nižší.
 • Technologie: Moderní technologie ve FV panelech dokážou zvýšit jejich výkon a účinnost. Například náš bezrámový ⅓ cut panel má až o 15 % vyšší účinnost oproti běžné konstrukci, delší životnost a prodlouženou výkonnostní stabilitu.

Schlieger už má za sebou přes 18 500 instalací v několik zemích EU. Díky tomu jsme se stali jedničkou na trhu fotovoltaiky. Pokud hledáte záruku kvality, najdete ji tady.

Fotovoltaické panely a jejich boj s živly: vlivy počasí

I když jsou panely vyrobeny z odolných materiálů, nelze je úplně uchránit před rozmary počasí, které je můžou poškodit nebo ovlivnit jejich výkon.

Počasí umí být kruté: Silný vítr, krupobití i sněhové bouře dokáží dát fotovoltaickým panelům pořádně zabrat. Odolnost vůči těmto živlům závisí na kvalitě použitých materiálů a způsobu instalace. Proto je důležité vybírat panely od renomovaných výrobců a svěřit jejich instalaci zkušeným profesionálům.

Horko a zima: I teplotní výkyvy umí fotovoltaickým panelům pěkně zavařit. S rostoucí teplotou klesá jejich účinnost, takže v horkých letních dnech můžeme očekávat mírný pokles produkce energie. Na druhou stranu nízké zimní teploty panelům spíše prospívají.

Nečistoty: Prach, usazený pyl, listí a ptačí trus – to vše snižuje efektivitu solárních panelů. Pravidelné čištění je proto nezbytné pro udržení jejich optimálního výkonu a prodloužení životnosti.

Jak se postarat o fotovoltaické panely v zimním období, především od sněhu

5 nejběžnějších poruch fotovoltaických panelů

Fotovoltaické panely jsou skvělým zdrojem čisté energie a úspory peněz, ale i ony se časem mohou porouchat. V této části naleznete shrnutí pěti nejběžnějších poruch fotovoltaických panelů a tipy, jak jim předcházet.

1. Hot Spot Effect (“Přehřátá místa”)

Tzv. přehřátá místa jsou lokalizované oblasti na povrchu solárního panelu s neobvykle vysokou teplotou. Vznikají v důsledku nerovnoměrného rozložení proudu nebo jiných faktorů.

 • Nerovnoměrný odpor: Jak proud prochází propojenými řetězci solárních článků, přirozený odpor článků přeměňuje část proudu na tepelné ztráty. Nedokonalosti, jako jsou mikrotrhliny nebo nesprávně připájené spoje, vedou ke zvýšenému odporu.
 • Stínění: Část panelu, která je zastíněna objekty, jako jsou stromy nebo budovy, se ohřívá pomaleji než zbylá část panelu. To může vést k nerovnoměrnému rozložení tepla a vzniku přehřátých míst.
 • Znečištění: Prach, nečistoty a další nečistoty na povrchu panelu snižují jeho účinnost a mohou vést k přehřátí.

Přehřátá místa na solárních panelech představují problém, který se může v průběhu času zhoršovat. Vysoké teploty na panelech mohou způsobit popálení solárních článků i zadních desek. Tato poškození zhoršují jejich funkčnost a snižují životnost panelů. V extrémních případech se přehřátá místa na solárních panelech mohou stát zdrojem požáru. 

2. Mikrotrhliny

Vývoj ultratenkých solárních panelů s tloušťkou pouhých 170 mikrometrů (přibližně dvojnásobek lidského vlasu) přinesl revoluci do oblasti solární energie. Bohužel je tato tenkost vykoupena křehkostí a náchylností k praskání při nárazech. Vzniklé mikrotrhliny na povrchu panelů pak negativně ovlivňují jejich výkon.

Mikrotrhliny jsou drobné trhliny, které se objevují na povrchu panelů a vznikají obvykle v důsledku namáhání během výroby nebo vnějších nárazů. Hlavním problémem mikrotrhlin je, že brání vedení elektrického proudu v poškozených článcích. To vede ke snížení produkce energie a v krajních případech i k tvorbě přehřátých míst, které představují bezpečnostní riziko.

3. Poškození panelů

Solární panely, byť odolné, nejsou imunní vůči poškození. Během přepravy, instalace a běžného provozu se mohou poškodit několik způsoby:

 • Fyzické nárazy: Nárazy během přepravy nebo instalace mohou poškodit sklo, rámy i samotné solární články.
 • Tepelné namáhání: Extrémní teploty, ať už chlad, nebo horko, způsobují tepelnou roztažnost a smršťování materiálů. To vyvíjí tlak na strukturu panelu a může vést k prasklinám a deformacím.
 • Poškození solárních článků: Praskliny nebo rozbití skla mohou poškodit i solární články uvnitř. To snižuje celkový výkon panelu a může způsobit i vznik „přehřátých míst“, které ohrožují spolehlivost a životnost celého systému.

TIP na článek: Proč používáme bezrámové fotovoltaické panely DAH Solar a jaké jsou hlavní výhody

4. Zhoršování výkonu v průběhu času

Solární panely s delším používáním ztrácejí na svém výkonu. Důvodem je několik faktorů, které označujeme jako degradace:

 • Degradace způsobená světlem: Účinnost solárních článků se snižuje s prodlužující se dobou vystavení slunečnímu záření.
 • Degradace způsobená světlem a teplotou: K degradaci dochází rychleji, pokud jsou solární panely vystaveny jak slunečnímu záření, tak i vysokým teplotám.
 • Degradace způsobená napětím: Účinnost se snižuje v důsledku napěťového stresu uvnitř panelů.

Zjednodušeně řečeno: Solární panely nejsou věčné a s časem se jejich výkon snižuje. Kombinace těchto degradačních mechanismů vede k postupnému poklesu výkonu solárních panelů v průběhu času. Proto je důležité sledovat stav panelů a implementovat opatření, která zpomalí degradaci a zajistí co nejvyšší produkci energie po co nejdelší dobu.

5. Poškozená zadní fólie

Poškozená zadní fólie solárního panelu, ať už prasklá, nebo protržená, představuje vážný problém. Může dojít k proniknutí vlhkosti do panelu, která poškodí solární články a sníží jejich výkonnost.

Proč je zadní fólie tak důležitá?

 • Chrání vnitřní komponenty panelu před vodou a vlhkostí: Proniknutí vlhkosti do panelu může vést ke korozi a zkratům, které poškodí solární články a znehodnotí celý panel.
 • Izoluje panel od vnějších vlivů: Zadní fólie pomáhá chránit panel před extrémními teplotními výkyvy a UV zářením, které mohou panel mechanicky namáhat a urychlit jeho degradaci.

Jaké jsou důsledky poškozené zadní fólie?

 • Snížení výkonu: Pokud se do panelu dostane vlhkost, může to vést k poklesu jeho výkonu a zkrácení jeho životnosti.
 • Zkraty: Voda a vlhkost v panelu mohou vést ke vzniku zkratů, které mohou poškodit solární články a v nejhorším případě vést i k požáru.
 • Koroze: Proniknutí vlhkosti do panelu může vést ke korozi kovových komponentů uvnitř panelu, což dále snižuje jeho výkon a zkracuje jeho životnost.

Jak lze efektivně předcházet poruchám solárních panelů

Efektivní předcházení poruchám solárních panelů vyžaduje komplexní přístup zahrnující několik klíčových kroků:

 1. Kvalitní instalace:

 • Zvolte renomovanou firmu s prokazatelnými zkušenostmi v oblasti solárních systémů.
 • Zajistěte, aby instalace splňovala všechny požadavky a normy.
 • Důkladně zkontrolujte instalaci po dokončení a ujistěte se, že panely jsou správně namontovány, zapojeny a uzemněny.

Proč si nechat nainstalovat fotovoltaiku od profesionálů

 1. Pravidelná údržba:

 • Provádějte vizuální kontroly panelů a jejich okolí alespoň dvakrát ročně, abyste se ujistili, že neexistuje žádné viditelné poškození, nečistoty nebo překážky.
 • Profesionální údržbu solárního systému nechte provádět jednou ročně, aby se zajistila optimální funkčnost a včasné odhalení případných problémů.
Kontrolní krok Frekvence
Vizuální kontrola panelů 1x ročně
Kontrola upevnění a izolace kabelů 1x ročně
Měření výstupního výkonu 1x ročně

Jak správně udržovat a čistit fotovoltaické panely

 1. Monitorování výkonu:

 • Sledujte výkon solárního systému pomocí monitorovacího zařízení nebo online platformy.
 • Všímejte si případných odchylek od očekávaného výkonu a včas je prošetřujte.
 • Rychlá identifikace a řešení problémů může zabránit vážnějším poruchám.

Výhody výkonnějších fotovoltaických panelů

 1. Ochrana před povětrnostními vlivy:

 • Zvolte panely a komponenty, které jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám běžným ve vašem regionu.
 • Zajistěte, aby panely byly chráněny před krupobitím, silným větrem a nadměrným sněhovým zatížením.
 • V případě extrémních povětrnostních událostí zvažte přijetí preventivních opatření, jako je zakrytí panelů.

 1. Včasná výměna komponent:

 • Pravidelně kontrolujte životnost klíčových komponent solárního systému, jako jsou střídač, baterie a kabely.
 • V případě potřeby je včas vyměňte, abyste předešli poruchám a zajistili optimální výkon.

Solární systém bez starostí se Schliegerem

Hledáte spolehlivého partnera pro instalaci a údržbu solárních panelů? Pak jste na správném místě! Schlieger vám nabízí komplexní služby, které zajistí bezproblémový chod vašeho solárního systému po mnoho let.

poruchy

Proč si vybrat Schlieger?

 • Kvalitní montáž: Naši zkušení instalatéři provedou montáž solárních panelů s maximální péčí a precizností, s důrazem na dodržování všech platných norem a standardů.
 • Kvalitní materiály: Používáme pouze špičkové solární panely a komponenty od renomovaných výrobců, které zaručují maximální výkon a dlouhou životnost.
 • Spolehlivý servis: V případě jakýchkoli problémů se na nás můžete spolehnout. Nabízíme komplexní servisní služby, včetně pravidelné údržby, kontroly výkonu a včasné opravy případných poruch.

Shrnutí

Při zacházení se solárními panely je klíčové dbát na pravidelnou údržbu a inspekci zařízení. Profesionální kontrola umožňuje včasně odhalit potenciální problémy, jako jsou mikrotrhliny či poruchy kabeláže. Čištění solárních panelů by se mělo provádět systematicky, aby se zabránilo akumulaci nečistot, která může vést k snížení výkonnosti.

Udržování solárních panelů v optimálním technickém stavu a předejití poruchám vyžaduje odpovědný přístup a respektování doporučených postupů údržby. Provádění preventivních opatření a pravidelné kontroly může výrazně prodloužit životnost solárních zařízení a zajistit jejich vysokou efektivitu. Tím je zajištěno, že investice do solárních panelů bude i nadále ekonomicky výhodná a přispěje k dlouhodobé udržitelnosti energie získávané ze Slunce. Zde najdete pár tipů na závěr pro zajištění optimálního fungování solárních panelů:

 • Pravidelné kontroly: Profesionální technik by měl panely prohlédnout alespoň jednou ročně, aby odhalil případné mikrotrhliny, poruchy kabeláže a další závady.
 • Čištění: Nečistoty na panelech snižují jejich výkonnost. Proto je důležité je systematicky čistit, ideálně dvakrát ročně.
 • Stav střechy: Před instalací solárního systému je nutné zkontrolovat stav střechy a ujistit se, že unese jeho váhu.
 • Monitoring: Sledujte výkon systému a porovnávejte ho s očekávanými hodnotami. V případě odchylek se ihned obraťte na odborníka.
 • Řešení poruch: Pokud zjistíte jakoukoliv poruchu, neváhejte kontaktovat profesionála, který vám poskytne kvalifikovanou pomoc.

Pamatujte: Prevence je vždy levnější a jednodušší než řešení problémů. Dopřejte svým solárním panelům tu nejlepší péči a ony vám na oplátku budou sloužit dlouhá léta.

Mohlo by Vás také zajímat:

Často kladené otázky

Moderní solární panely mají životnost 25 až 30 let i více, přičemž se jejich účinnost zvyšuje průběžně s dalším vývojem technologie. Pokles výkonu panelů pod 80 % se považuje za konec jejich životnosti, i když mohou být dále funkční.

Optimální úhel natočení solárních panelů závisí na zeměpisné poloze a je určen tak, aby panely co nejlépe využívaly sluneční svit během celého roku. Na rovných střechách se v našich podnebných podmínkách nejvíc osvědčilo instalovat panely pod úhlem 27–33°.

Recyklace solárních panelů po skončení jejich životnosti zahrnuje demontáž a separaci materiálů, jako jsou sklo, kov, plast a polovodičové prvky. Moderní technologie umožňují recyklovat až 95 % materiálů, což snižuje ekologickou zátěž. Panely se nejprve mechanicky rozdrtí a následně se jednotlivé složky separují pomocí chemických a termických procesů. Speciální recyklační centra se zaměřují na efektivní využití cenných prvků, jako je křemík, stříbro a hliník.

Proč Schlieger?

Jsme zkušení, na trhu jsme od roku 2010

5 100+

Tepelných čerpadel

11 900+

Fotovoltaických elektráren

1 000+

Fototermických systémů

Vyvíjíme a dodáváme zařízení nejvyšší kvality, vybavené pokročilými funkcemi.

Investujeme do vývoje vlastních produktů a řízení pomocí umělé inteligence.

Jsme členové těchto asociací

Carousel - Dotace
Fotovoltaika s garancí dotace

Fotovoltaika s garancí dotace

poruchy
Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.
poruchy
poruchy

Vyřešte energie jednou provždy!

Nechte si zdarma vypracovat návrh fotovoltaiky nebo tepelka přesně na míru vaší spotřebě.

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1
  Přes 18 500 instalací v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.

  PO – PÁ 8 – 16 hod

  Fotovoltaika
  do 30 dnů nebo zdarma!

  chevron_right

  Dotace až 195 000 Kč

  chevron_right

  Úspora až 60 % el. energie

  chevron_right

  Patentované bezrámové panely

  Sledujte nás