Proč se vyplatí kombinace tepelného čerpadla a rekuperace

Hledáte způsob, jak snížit náklady na vytápění a zároveň zajistit čerstvý vzduch ve vašem domě? Spojením tepelného čerpadla a rekuperace vzniká ucelený systém, který optimalizuje spotřebu energie, snižuje provozní náklady a zvyšuje komfort bydlení. Pokud vás zajímají podrobnosti o fungování, výhodách a možnostech získání dotace na tuto kombinaci, čtěte dále. Odhalíme vám, proč se vyplatí investovat do tepelného čerpadla s rekuperací a jak můžete získat finanční podporu z programu Nová zelená úsporám.

kombinace tepelného čerpadla a rekuperace
Čerpadla
4min. čtení

Obsah

Pokud si hned nedokážete vybavit, co znamená pojem rekuperace a kde jste se s ním mohli setkat, představte si kinetickou energii vznikající při brždění elektrického vozidla, která se místo k pohonu kol využije k přeměně v elektřinu ukládanou do baterie. Možností rekuperace je však mnohem více. Stejně tak se dá využít tepelná energie odváděného vzduchu z ventilačního systému, nebo odpadní teplé užitkové vody.

Tepelné čerpadlo využívá energii z okolního prostředí (vzduch, země, voda) a efektivně ji převádí na teplo pro vytápění a ohřev vody. Oproti tradičním zdrojům tepla, jako jsou kotle na uhlí nebo plyn, dokáže tepelné čerpadlo ušetřit až 80 % nákladů na vytápění. Rekuperace zase zajišťuje řízené větrání se zpětným získáváním tepla, kdy odváděný teplý vzduch předává teplo přiváděnému čerstvému vzduchu. Tím se minimalizují tepelné ztráty větráním a současně se zlepšuje kvalita vnitřního ovzduší.

Hlavní důvody kombinace tepelného čerpadla s rekuperací

Úspora energie

Kombinace tepelného čerpadla a rekuperační jednotky přináší úsporu navíc. Rekuperace umožňuje využití tepla odváděného vzduchu a šetří energii potřebnou k vytápění.

Zvýšení komfortu

Rekuperační systém pomáhá celoročně udržovat stabilní teplotu v interiéru. Tepelné čerpadlo v zimě vytápí, zatímco v létě může prostor ochlazovat. Zároveň s rekuperací probíhá výměna vzduchu v interiéru.

Ekologický přínos

Využívání obnovitelných zdrojů energie a minimalizace ztrát tepla přispívají k ochraně životního prostředí. Tepelná čerpadla s rekuperací jsou o poznání účinnější, tak jako zpravidla kombinace více úsporných opatření obecně.

Zdravé vnitřní prostředí

Rekuperační jednotky v rámci ventilace čistí vzduch od prachu, alergenů a dalších škodlivých částic. To má pozitivní vliv na kvalitu vnitřního prostředí a zdraví obyvatel domu.

Ekonomická výhodnost

O něco vyšší počáteční investice přináší dlouhodobé úspory nákladů na energie. Efektivní vytápění a chlazení znamená nižší provozní náklady.

Kompaktnost a jednoduchost

Spojením tepelného čerpadla a rekuperační jednotky do jednoho systému lze ušetřit prostor a zjednodušit instalaci i regulaci.

Ačkoli se přímo nezabýváme instalací rekuperačních systémů, jsme odborníky na tepelná čerpadla a zajistíme vám jejich kvalitní instalaci na míru vašim potřebám. Nabízíme také možnost instalace tepelného čerpadla s kombinací s fotovoltaikých systémem.

Kde se vyplatí rekuperace

Rekuperace tepelné energie najde uplatnění všude tam, kde je snaha snížit energetickou náročnost domu a maximalizovat úspory. Uplatnění najde zejména u nových dobře tepelně izolovaných domů, kde rekuperace naplno využije svůj potenciál a je s ní v rámci stavebního projektu počítáno od samotného začátku.

 1. Novostavby a nízkoenergetické domy: Moderní dobře izolované domy mají velmi těsnou obálku, takže je nutné zajistit řízené větrání. Rekuperace zde dokáže ušetřit značné množství energie. Novostavby nebo domy po rekonstrukci, které jsou vybaveny kvalitní tepelnou izolací, dosahují s rekuperací největších úspor.
 2. Rekonstrukce starších domů: Při zateplení a výměně oken se často sníží přirozená infiltrace vzduchu, což vede k potřebě řízeného větrání. Rekuperace je zde vhodným řešením.
 3. Byty a bytové domy: V bytových domech je často problém s nedostatečným větráním a vysokou vlhkostí. Rekuperace zajistí pravidelnou výměnu vzduchu v každém bytě a zabrání tak problémům s plísněmi.
 4. Kanceláře a administrativní budovy: V kancelářích je důležitá pravidelná výměna vzduchu pro zajištění produktivity a zdraví zaměstnanců. Rekuperace zde může značně snížit náklady na větrání a vytápění.
 5. Školky, školy a univerzity: Ve školských zařízeních je kladen velký důraz na kvalitu vnitřního prostředí. Rekuperace zajistí dostatečný přísun čerstvého vzduchu bez průvanu a tepelných ztrát.
 6. Sportovní a wellness centra: V prostorách s vysokou vlhkostí a intenzivní fyzickou aktivitou je nutné zajistit intenzivní větrání. Rekuperace zde dokáže ušetřit značné náklady na ohřev větracího vzduchu.
 7. Průmyslové objekty a výrobní haly: V průmyslových provozech může rekuperace využít odpadní teplo z technologických procesů k předehřevu větracího vzduchu a značně tak snížit náklady.

Majitelé, kteří chtějí investovat do dlouhodobého snižování nákladů na energie a zároveň zlepšit kvalitu vnitřního prostředí svého bydlení, naleznou v rekuperaci efektivní řešení. Investice do rekuperační jednotky se vyplatí nejen z hlediska úspor a zdravějšího prostředí, ale také díky zvýšení hodnoty nemovitosti.

Tepelné čerpadlo s rekuperační jednotkou efektivně funguje jak u novostaveb, tak u starších objektů po rekonstrukci. Možná vás budou zajímat tyto články:

Princip fungování tepelného čerpadla s rekuperací

Tepelné čerpadlo: v kombinaci s rekuperací představuje efektivní řešení pro vytápění a ventilaci budov. Tepelné čerpadlo pracuje na principu extrakce tepla z externího zdroje a jeho následného využití k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.

 • Externí zdroje v okolí domu: vzduch, země, voda
 • Teplo z volného zdroje předá energii chladicímu médiu, které se pomocí kompresoru stlačí a zahřeje na vysokou teplotu.
 • Vytápění: Získané teplo ve výměníku ohřeje výstupní vodu až na 75 °C (Schlieger X11/21 Premium PRO), což je dostačující i pro starší otopné systémy.

Schéma zapojení tepelného čerpadla

Rekuperační systém: zajišťuje efektivní ventilaci. Teplý vzduch z interiéru během výměny stačí předehřát čerstvý vzduch přiváděný z venku. Rekuperace snižuje tepelné ztráty a zvyšuje účinnost vytápění.

rekuperace

Spolupráce tepelného čerpadla a rekuperačního systému vede k optimalizaci výkonu a úsporám energií. Tepelné čerpadlo dodává teplo, rekuperace minimalizuje ztráty díky využití odpadního tepla.

Typy tepelných čerpadel s rekuperací

Zatímco rekuperační systém využívá odpadní teplo z interiéru ve formě odvětrávaného vzduchu (nebo vypouštěné odpadní vody), tepelná čerpadla využívají rozdílu teplot mezi venkovním zdrojem a chladicím médiem, které cirkuluje systémem tepelného čerpadla.

Základní typy tepelných čerpadel (podle zdroje volného tepla, používané s rekuperací):

 • Vzduch–voda: teplo z venkovního vzduchu předává výstupní vodě
 • Země–voda: teplo země z nezámrzné hloubky předává výstupní vodě
 • Voda–voda: teplo z podzemní vody předává výstupní vodě
Typ čerpadla Zdroj tepla Kompatibilita s rekuperací
Vzduch–voda Venkovní vzduch Vhodné pro menší objekty, byty nebo jednotlivé místnosti.
Země–voda Země Vhodné pro větší objekty s vysokou potřebou tepla a dostupným pozemkem pro zemní kolektor.
Voda–voda Podzemní voda Vhodné pro objekty s dostupným zdrojem vody a vysokou potřebou tepla.

Tyto systémy jsou obzvláště vhodné pro novostavby či rekonstrukce s požadavky na vysokou energetickou účinnost. Kombinace tepelného čerpadla s rekuperační jednotkou tvoří vysoce účinný systém s minimálními tepelnými ztrátami.

Hledáte spolehlivé a efektivní řešení vytápění pro váš domov? Pak jste na správném místě!

Jsme přední specialisté na tepelná čerpadla vzduch-voda s více než 14 lety zkušeností na trhu. Za tu dobu jsme úspěšně realizovali přes 18 000 instalací a stali se jedničkou v oboru. Domluvte si nezávaznou konzultaci s našimi specialisty.

Průběh instalace tepelného čerpadla s rekuperací

Instalace tepelného čerpadla s rekuperací obvykle zahrnuje následující kroky:

 1. Plánování a projektování: Před instalačními pracemi se vytvoří projekt, který zohledňuje specifika budovy a potřeby v oblasti vytápění a ventilace.
 2. Výběr vhodného místa: Pro umístění tepelného čerpadla je třeba vybrat místo s dostatečným okolním prostorem pro cirkulaci vzduchu, v odpovídající vzdálenosti od obytných částí domu a sousedního pozemku, tak aby svým provozem nepůsobilo rušivě.
 3. Instalace tepelného čerpadla: Tepelné čerpadlo je umístěno na předem vybrané místo, kde jsou již pro něj vytvořeny základy pro upevnění: 3 jednoduché kroky: Jak postavit základ pod tepelné čerpadlo (Schlieger výhradně dodává tepelná čerpadla typu monoblok.)
 4. Instalace rekuperační jednotky: Rekuperační jednotka je umístěna tak, aby bylo možné efektivně využívat vypouštěný teplý vzduch pro předehřátí čerstvého vzduchu přiváděného do budovy.
 5. Připojení řídicího systému: Pro synchronizaci tepelného čerpadla a rekuperace je nezbytná řídicí jednotka, která zajišťuje optimální provoz obou systémů.
 6. Instalace přívodu elektřiny, propojení zařízení s ovládacími prvky, rozvod potrubí pro chladicí médium a instalace vzduchotechniky.
 7. Po instalaci následuje revize zařízení, série testů a nastavení, uvedení do provozu a zaškolení uživatele.

Pravidelná kontrola a údržba tepelného čerpadla s rekuperací

Pravidelná kontrola a údržba tepelného čerpadla v kombinaci s rekuperační jednotkou zajistí efektivitu, spolehlivost a dlouhou životnost celého systému.

Pravidelnou kontrolou můžete předejít vážnějším potížím a servisním výdajům:

 1. Čištění nebo výměna filtrů dle doporučení výrobce, obvykle jednou za 3–6 měsíců.
 2. Čištění venkovní jednotky od sněhu, náletu ze stromů a jiných mechanických částic, které by mohly snižovat účinnost.
 3. Kontrola těsnosti systému, úniku vzduchu nebo chladiva, potrubí a spojů.
 4. Monitoring systému umožňuje odhalit abnormalitu v činnosti zařízení. Zvláštní pozornost věnujte údajům o provozních teplotách a chybovým hláškám.

Údržbu jednotky by měli alespoň jednou ročně provést autorizovaní technici s cílem:

 • Zkontrolovat chladicí obvod
 • Změřit výkon a účinnost zařízení
 • Provést aktualizaci softwaru

Jak je náročná údržba tepelného čerpadla?

Náklady a návratnost investice 

Náklady na pořízení a instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda s rekuperací se mohou značně lišit v závislosti na velikosti objektu, výkonu tepelného čerpadla, typu rekuperační jednotky a dalších faktorech. Při posuzování nákladů na kombinovaný systém tepelného čerpadla s rekuperací vezměte do úvahy tyto položky:

 • Pořizovací cena zařízení: Tepelná čerpadla se výrazně liší cenou, kterou ovlivňuje dostupnost dotací.
 • Cena instalace: Provádí se jednorázově a zahrnuje náklady na práci a materiál.
 • Provoz: Výši provozních nákladů určuje zejména cena elektřiny. Ověřte si, že máte správně zvolenou distribuční sazbu.
 • Pravidelná servisní kontrola a údržba se v dlouhodobém časovém horizontu rozhodně vyplatí a neměla by se zanedbat.

Obecně se pořizovací náklady pohybují v následujících rozmezích:

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda: 250 000 – 500 000 Kč (pro rodinný dům)
 • Rekuperační jednotka: 50 000 – 150 000 Kč (podle velikosti a typu)
 • Instalace a příslušenství: 50 000 – 100 000 Kč

Celkové náklady na pořízení a instalaci se tak mohou pohybovat mezi 350 000 – 750 000 Kč.

Návratnost investice závisí na mnoha faktorech, zejména na:

Tepelné čerpadlo s rekuperací může ušetřit 50-80% nákladů na vytápění a větrání v porovnání s elektrickým nebo plynovým vytápěním. Mohou se vám také hodit tyto články:

Orientační přepočet návratnosti investice s dotací NZÚ:

Pojmy Hodnota
Roční náklady na vytápění a větrání před instalací 50 000Kč
Roční náklady na provoz tepelného čerpadla s rekuperací 15 000Kč
Roční úspora 35 000Kč
Pořizovací náklady 500 000Kč
Dotace pro tepelné čerpadlo 100 000Kč
Dotace pro rekuperační systém 80 000Kč
Celková dotace 180 000Kč
Pořizovací náklady po odečtení dotace 320 000Kč

V roce 2024 se investice do tepelného čerpadla a rekuperace tepla, dotace a snížená sazba DPH mohou návratnost investice výrazně urychlit. Jak je vidět, využití dotace NZÚ může značně zkrátit dobu návratnosti investice do tepelného čerpadla s rekuperací. V tomto příkladu se návratnost zkrátila z původních 14 let (bez dotace) na 9 let.

Dotace na tepelné čerpadlo s rekuperací

V roce 2024 je na kombinované systémy tepelných čerpadel s rekuperací možné čerpat dotace v rámci programů Kotlíková dotace nebo Nová zelená úsporám. Tyto programy jsou zaměřeny na podporu čerpání energie z obnovitelných zdrojů a snižování energetické náročnosti domácností a firem.

Výše dotací:

Domácnosti s nízkými příjmy, zejména senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení, mohou získat dotaci, která pokryje až 95 % nákladů na výměnu starého kotle na pevná paliva. Navíc jsou peníze vypláceny předem, aby bylo ekologické vytápění ještě dostupnější. Ostatní mohou požádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám, s pokrytím pořizovacích nákladů do výše 50 %.

Potřebujete si ověřit nárok na čerpání dotace na tepelné čerpadlo? Obraťte se na specialisty, kteří vám poskytnou bezplatnou a nezávaznou cenovou nabídku.

Často kladené otázky

Rekuperace využívá teplo odvětrávaného vzduchu z interiéru (nebo odpadní vody), čímž šetří energii na vytápění a ohřev vody. Rekuperační jednotka tak může významně snížit náklady na provoz tepelného čerpadla, protože zvyšuje jeho účinnost.

Při výběru je důležité zvážit velikost objektu, kvalitu tepelné izolace, celkovou energetickou náročnost a místní klimatické podmínky. To vše ovlivňuje účinnost systému a výši úspor.

Proč Schlieger?
Jsme zkušení, na trhu jsme od roku 2010

5 100+

Tepelných čerpadel

11 900+

Fotovoltaických elektráren

1 000+

Fototermických systémů

Vyvíjíme a dodáváme zařízení nejvyšší kvality, vybavené pokročilými funkcemi.

Investujeme do vývoje vlastních produktů a řízení pomocí umělé inteligence.

Jsme členy asociací:

 • Cech akumulace a fotovoltaiky
 • Česká fotovoltaická asociace
 • Česká asociace umělé inteligence

Fotovoltaika s garancí dotace

Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.

Vyřešte energie jednou provždy!

Nechte si zdarma vypracovat návrh fotovoltaiky nebo tepelka přesně na míru vaší spotřebě.

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1
  Přes 18 500 instalací v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.

  PO – PÁ 8 – 16 hod

  Fotovoltaika
  do 30 dnů nebo zdarma!

  chevron_right

  Dotace až 195 000 Kč

  chevron_right

  Úspora až 60 % el. energie

  chevron_right

  Patentované bezrámové panely

  Sledujte nás