Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo: Ušetřete až 75 % nákladů na vytápění

Tepelné čerpadlo v době nejistého vývoje cen elektřiny nabízí významný krok k energetické nezávislosti a soběstačnosti. Porovnejte ho s elektrokotlem a zvažte jeho pořízení jako ekologického zdroje tepla a teplé vody s roční úsporu 30–50 000 Kč v závislosti na velikosti domu. Přemýšlíte o výměně starého elektrokotle za moderní a ekologické tepelné čerpadlo? Pokud ano, jste na správném místě! V tomto blogovém příspěvku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o výměně elektrokotle za tepelné čerpadlo

Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo
Čerpadla
11min. čtení

Obsah

Kdy se vyplatí vyměnit elektrokotel za tepelné čerpadlo?

Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo může být výhodná z několika hledisek. Pokud chce uživatel ušetřit náklady na vytápění, tepelné čerpadlo dokáže snížit provozní náklady díky využití tepla z vnějšího prostředí, které je zdarma. Tento způsob je energeticky o poznání účinnější, než přímé vytápění elektřinou.

Vhodný čas pro změnu systému také pochopitelně nastává v momentě, kdy starý elektrokotel doslouží, nebo je výměna nutná z důvodu zvýšených nároků na ekologický provoz. Elektrokotle obvykle produkují více emisí ve srovnání s tepelnými čerpadly, která mohou pracovat s obnovitelnými zdroji energie.

Další důvodem k pořízení tepelného čerpadla může být jeho využití pro chlazení během letních měsíců, což některé modely nabízejí, ale elektrokotle neumožňují.

Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo se vyplatí například v těchto případech:

 • U rodinných domů s vyšší spotřebou energie na vytápění. Tepelné čerpadlo může oproti elektrokotli ušetřit až 75 % nákladů.
 • Při vyšších cenách elektřiny. Díky nižším provozním nákladům se investice do tepelného čerpadla vrátí rychleji.
 • Při rekonstrukci a u zatepleného domu. Snížením tepelných ztrát ještě více klesnou náklady na vytápění.
 • Dotace na pořízení tepelného čerpadla mohou pokrýt až 50 % investičních nákladů.

Princip fungování elektrického kotle a tepelného čerpadla

Elektrické kotle a tepelná čerpadla ohřívají topnou a užitkovou vodu zcela odlišným způsobem. Cílem výběru je dosáhnout vysoké energetické účinnosti a snížit náklady na vytápění.

Jak funguje elektrokotel

Elektrokotel pracuje na principu převodu elektrické energie na teplo. Elektrický proud žhaví topné těleso, které ohřívá vodu cirkulující otopným systémem. Elektrokotel obvykle nevyžaduje velké úpravy otopných systémů nebo samotných radiátorů, což je častým důvodem, proč je volen jako náhrada starých kotlů.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo využívá rozdílu teplot mezi zdrojem (vzduch, voda, zemní vrt), chladicím kapalným médiem o teplotě do −25 °C, které přijímá teplo, pomocí kompresoru se stlačí a zahřeje na vysokou teplotu, a tepelnou energii přes výměník předá systému v domě, kde ohřívá vzduch nebo vodu v bojleru či topnému tělesu. Poté je horké médium v plynném skupenství přes expanzní ventil díky vysokému tlaku prudce vypuštěno a znovu zkapalněno a ochlazeno.

schema zapojeni

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla dělíme podle způsobu výměny energie. Nejdříve se uvádí zdroj energie a potom médium kterému předáváme vzniklé teplo. Nejběžnější jsou tyto typy tepelných čerpadel:

O principu fungování a typech tepelných čerpadel se více dočtete v našem článku. Jako náhrada za starý kotel je nejvhodnější a zároveň nejpoužívanější typ tepelného čerpadla vzduch-voda, a proto se dále budeme věnovat pouze jemu.

Výhody tepelného čerpadla vzduch-voda oproti jiným typům

Provoz tepelného čerpadla vzduch-voda v našich klimatických podmínkách, kde ani nízké mrazy nedosahují teploty chladicího média, provází řada výhod:

 • Výrazně nižší pořizovací cena oproti typům země-voda nebo voda-voda
 • Nízké provozní náklady a levnější sazba elektřiny D57d
 • Možnost kombinace s fotovoltaikou nebo solárním ohřevem vody
 • Čistý a bezúdržbový provoz. Díky monobloku není třeba doplňovat chladivo.
 • Jednoduchá instalace. Nulové nároky na velikost pozemku
 • Nevyčerpatelný zdroj tepla – až 75 % energie
 • Za teplo tak zaplatíte jen čtvrtinu elektřiny, kterou vám navíc může zprostředkovat dodavatel elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Jak vybrat tepelné čerpadlo vzduch-voda?

Prvním krokem při výběru tepelného čerpadla – třeba jako náhrady starého plynového kotle – je výpočet nákladů, úspor a odhadu návratnosti investice. K tomu potřebujete znát přesný typ a aspoň přibližné stáří stávajícího kotle a náklady na jeho provoz. Odhad vám může poskytnout plynárenská společnost. Dalším krokem je porovnat spotřebu elektřiny se zvažovaným způsobem vytápění.

Při výběru tepelného čerpadla vzduch-voda rozhoduje řada faktorů.

 • Typ budovy a velikost vytápěné plochy: Schlieger nabízí výkon od 5 do 30 kW.
 • Požadovaná teplota výstupní vody: Vysokoteplotní tepelná čerpadla Schlieger Premium PRO ohřejí vodu až na 75 °C: Díky tomu jsou vhodná i pro starší stavby.
 • Druh elektrické přípojky: Výkonnější čerpadla vyžadují třífázové připojení.
 • Typ konstrukce split/monoblok: Splitové tepelné čerpadlo se skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Tepelná čerpadla Schlieger Premiun X11/X21 PRO využívají výhody venkovního monobloku, který nezabírá místo v domě a nevyžaduje výměnu chladicího média.
 • Možnosti dotace: Schlieger umí zprostředkovat všechny dostupné dotace, které významně snižují pořizovací náklady a zkracují návratnost investice.
 • Dostupnost servisu: Schlieger má vlastní vývoj i servis využívající podrobné znalosti svých produktů.

Elektrokotel nebo tepelné čerpadlo?

Při rozhodování o vytápěcím systému je důležité porovnat efektivitu a roční náklady jednotlivých variant. Tepelná čerpadla a elektrokotle mají odlišný princip fungování, který přináší rozdíly jak v účinnosti, tak v nákladech na provoz.

Jaký je rozdíl v efektivitě mezi elektrokotlem a tepelným čerpadlem?

Elektrokotle využívají elektřinu k přímému ohřevu topné nebo užitkové vody. Tepelná čerpadla využívají tepla z okolního prostředí, které ušetří až 75 % elektřiny. Díky této schopnosti jsou tepelná čerpadla účinnější než elektrokotel.

Srovnání provozu elektrokotle a tepelného čerpadla

Elektrokotel Tepelné čerpadlo
Nízká pořizovací cena ✓ řádově desítky tisíc Kč × od 160 000 Kč
Nízké provozní náklady × ohřev topné a užitkové vody ze 100 % zajišťuje elektřina ✓ Až 75 % elektřiny ušetří nevyčerpatelný zdroj tepla z okolního vzduchu
Žádné dodatečné náklady × novostavby musí mít další aspoň 1 ekologický zdroj
Vhodné i pro starší otopné systémy a nezateplené budovy × vhodné pro menší objekty, nízkoenergetické a pasivní domy, případně bytové jednotky, nebo jako záložní zdroj ✓ vhodné pro menší zateplené objekty i velké nezateplené budovy / s podlahovým topením nebo radiátory
Možnost zpětného chodu pro chlazení v létě ×
Minimální nároky na obsluhu a údržbu
Čistý provoz bez potřeby plynové přípojky, komínu
a skladování paliva
Zvýhodněná sazba elektřiny

Kolik lze ročně ušetřit s tepelným čerpadlem oproti elektrokotli?

Elektrokotle fungují na principu přímé konverze elektrické energie na tepelnou, zatímco tepelná čerpadla získávají až 75 % tepla z venkovního prostředí a elektřinu využívají na samotný provoz zařízení.

Srovnání nákladů na provoz elektrokotle a tepelného čerpadla

Roční náklady na vytápění domu jsou klíčovým faktorem při výběru topného systému. Tepelná čerpadla mají v porovnání s elektrokotli obvykle nižší provozní náklady díky vyšší účinnosti.

Příklad roční úspory s tepelným čerpadlem oproti elektrokotli

Elektrokotel Tepelné čerpadlo
Roční spotřeba 24 MWh 7 MWh
Cena elektřiny (7 Kč/kWh) 168 000 Kč 49 000 Kč
Úspora elektřiny × 119 000 Kč

Návratnost investice

Návratnost investice určuje, za jak dlouho se počáteční výdaje na pořízení a instalaci zařízení vrátí, než začne šetřit naplno. Doba návratnosti investice závisí na výši spotřeby, ceně elektřiny (případně ceně původního nebo srovnávaného zdroje energie), účinnosti zařízení, míře zateplení objektu, podnebí, výši dotace a dalších faktorech. Do rozvahy je třeba zahrnout i dodatečné výdaje, jako jsou náklady na údržbu nebo úroky v případě půjčky.

Hrubý výpočet: Pokud náklady na pořízení a instalaci tepelného čerpadla činí 150 000 Kč a roční úspora je 30 000 Kč oproti elektrickému kotli, investice se za předpokladu neměnných podmínek a bez dalších investic vrátí za pět let.

Zákonná povinnost výměny kotle na tuhá paliva

Na základě novely zákona o ochraně ovzduší má do září 2024 každý majitel domu povinnost zajistit výměnu zdroje tepla, který nesplňuje podmínky minimálně 3., nebo 4. a 5. emisní třídy. Používání zdrojů tepla 1. a 2. emisní třídy bude postihováno pokutou až do výše 50 000 Kč. Termín výměny starých kotlů byl původně stanoven na září 2022, ale vzhledem k destabilizaci cen energií byl o dva roky odložen.

Srovnání dotací na tepelné čerpadlo v roce 2024

Dotační titul Nová zelená úsporám Kotlíková dotace Oprav dům po babičce
Kdo má nárok na dotaci? Vlastníci rodinných domů nebo řadově uspořádaných bytových jednotek a příspěvkové organizace zřízené samosprávnými celky. Senioři a nízkopříjmové domácnosti. (Pouze na výměnu kotlů na pevná paliva, nesplňujících podmínky 3.–5. emisní třídy.) Převážně mladé rodiny / vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti, kteří chtějí rekonstruovat starší dům.
Podmínky dotace Splňuje většina žadatelů. Členové domácnosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně. Jeden z členů domácnosti v období od 1. 1. 2022 do dne podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení. Žadatel je vlastník rodinného/rekreačního objektu k trvalému bydlení, nebo je ekonomicky aktivní jako zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, pracující důchodce, pracující student/učeň, anebo rodič na mateřské dovolené.
Čerpání dotace Až 100 000 Kč (na samotné tepelné čerpadlo) do výše 50 % nákladů. Až 180 000 Kč (na samotné tepelné čerpadlo) do výše 95 % nákladů. V závislosti na projektu + bonusy za děti. Celkově do výše 50 % nákladů.

Vyznat se v možnostech a podmínkách dotačních programů nemusí být snadné. Rádi vám poradíme a všechno papírování vyřídíme za vás. Vyplňte krátký kontaktní formulář a naši specialisté vám pomohou najít to nejvhodnější řešení přesně pro vaše potřeby.

Jak na výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo?

 • Obchodně technický zástupce s Vámi na místě instalace shromáždí všechny potřebné informace a předloží možnosti řešení včetně cenové nabídky.
 • Po podpisu smlouvy a zaslání zbývajících dokumentů e-mailem, vystavíme zálohovou fakturu ve výši 10 % z pořizovací ceny a vypracujeme projekt, který Vám pošleme ke schválení.
 • Žádost o udělení dotace vyřídíme za Vás. Po jejím schválení Státním fondem životního prostředí obdržíte potvrzení.
 • Domluvíme se na termínu instalace, která zpravidla zabere 1–3 dny. V dalším termínu provedeme autorizované spuštění a zaškolení, pošleme revizní zprávu a vystavíme konečnou fakturu.
 • Distributor zajišťuje výměnu elektroměru a připojení, Státní fond životního prostředí vyplácí dotaci.

Tepelné čerpadlo je nejčastější řešení náhrady elektrokotle

Tepelné čerpadlo je nenáročné na obsluhu i na údržbu. Oproti elektrokotli je však více efektivní a ekologické, výrazně snižuje náklady na elektřinu a závislost na nejistém vývoji cen energií. Finanční dotace výrazně urychlují návratnost investice do tepelného čerpadla. Kvalitní zateplení objektu, na které lze rovněž čerpat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám, zvyšuje celkovou účinnost vytápění.

Elektrokotel do zálohy

Při přechodu na tepelné čerpadlo se často objevuje otázka, co s původním elektrokotlem. Zachovat elektrokotel jako záložní zdroj tepla může být rozumným rozhodnutím z několika důvodů:

 • Stabilita systému: V případě, že tepelné čerpadlo selže nebo je potřeba provádět jeho údržbu, elektrokotel funguje jako stabilní záložní zdroj tepla.
 • Mrazivé dny: Tepelná čerpadla mohou být méně efektivní v extrémně chladných podmínkách. Elektrokotel je schopen rychlé reakce a zajištění dostatečného vytápění i v mrazivých dnech.
 • Průběžné teploty: I po instalaci tepelného čerpadla může být elektrokotel využíván k udržení průběžné teploty v obdobích, kdy je potřebná jen mírná dodatečná tepelná energie.

Výhody elektrokotle jako zálohy:

 • Okamžitá reakce: Elektrokotle mohou být rychle spuštěny pro okamžité vytopení prostoru.
 • Nezávislost na venkovních teplotách: Výkon elektrokotle není ovlivněn vnějším prostředím, na rozdíl od tepelných čerpadel.

Je však třeba vzít v úvahu, že provoz elektrokotle je obvykle dražší než provoz tepelného čerpadla kvůli vyšší ceně elektrické energie oproti energii získané z okolního prostředí čerpadlem. Dále je důležité pravidelně kontrolovat a udržovat oba systémy, aby byly vždy připravené k efektivnímu využití.

Mohlo by Vás zajímat:

Proč Schlieger?

Jsme zkušení, na trhu jsme od roku 2010

5 100+

Tepelných čerpadel

11 900+

Fotovoltaických elektráren

1 000+

Fototermických systémů

Vyvíjíme a dodáváme zařízení nejvyšší kvality, vybavené pokročilými funkcemi.

Investujeme do vývoje vlastních produktů a řízení pomocí umělé inteligence.

Jsme členové těchto asociací

Carousel - Dotace
Fotovoltaika s garancí dotace

Fotovoltaika s garancí dotace

Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo
Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.
Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo
Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo

Vyřešte energie jednou provždy!

Nechte si zdarma vypracovat návrh fotovoltaiky nebo tepelka přesně na míru vaší spotřebě.

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1
  Přes 18 500 instalací v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.

  PO – PÁ 8 – 16 hod

  Fotovoltaika
  do 30 dnů nebo zdarma!

  chevron_right

  Dotace až 195 000 Kč

  chevron_right

  Úspora až 60 % el. energie

  chevron_right

  Patentované bezrámové panely

  Sledujte nás